VÁROS 2 // ÉSZAK / KELET / DÉL

varos 2 banner D

Tankörvezetők: Alföldi György DLA, Benkő Melinda PhD, Fonyódi Mariann PhD, Kádár Bálint PhD, Kissfazekas Kornélia PhD, Pálfy Sándor DLA, Szabó Julianna PhD, Varga Imre, Wettstein Domonkos
Tantárgyfelelős: Benkő Melinda PhD
Kreditpont értéke: 6 kredit
KÖVETELMÉNY: gyakorlati jegy


TEMATIKA – ÜTEMTERV // 2018 // TAVASZ

LETÖLTÉSEK

AJÁNLOTT IRODALOM

TÁRGYLEÍRÁS

2018-ban 8 tankör három budapesti, egy pedig a REA nemzetközi hallgatói pályázat Krakkó melletti helyszínén dolgozik. A budapesti helyszínek mindegyike a város pesti külső részében található: Újpesten, Ferihegyen és Pesterzsébeten.
A Városépítészet2 tantárgy a Városépítészet1 elméleti előadássorozatra épül. Valós tervezési feladaton keresztül ismertet meg a településtervezés három tervcsoportjával, melyekben az építészeknek fontos feladatuk, szerepük van:
– településfejlesztés stratégiai tervezése (városfejlesztési stratégia, ITS): nagy léptékű, multidiszciplináris, a fizikai, természeti, gazdasági és társadalmi környezet összefüggéseire épülő középtávú fejlesztési program, mely a valós helyzet felmérése alapján meghatározza és kommunikálja a fejlesztési célokat;
– településrendezés (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv, TAK): a fejlesztési céloknak megfelelő műszaki tervezés, feladata elsősorban a különböző szakágak terveinek összehangolása, az építési tevékenység jogi és műszaki kereteinek rögzítése;
– városépítészet (telepítési tanulmányterv: beépítési terv és közterület alakítási terv): épületcsoportok, térrendszerek építészeti tervezése, célja a településrendezési terv keretein belül a beépítés, a környezetalakítás, az arculat meghatározása.
A Városépítészet2 tantárgy célja, hogy egy valós tervezési feladaton keresztül előkészítse a jövő építészei arra, hogy képesek legyenek
– városi léptékű tervezési feladatok megoldására,
– adatok felkutatására, megértésére, rendszerezésére, értékelésére és felhasználására a tervezésben (jövőkép, koncepció, tervezési program-alkotás),
– szakmai tervek és szövegek (szakirodalom, jogszabályok) kezelésére, értelmezésére,
– tervek vizuális és verbális prezentálására, a lényeg kiemelésére, a gondolatok kommunikálására,
– a városépítészeti léptékű műszaki ábrázolásra (helyszínrajzok, metszetek, nézetek, látványok),
– szakmai team-munkára.


HELYSZÍNEK/TANKÖRÖK

ÉSZAK / ÚJPEST

01 UTE-CITY / sportváros oktatók: Varga Imre – Losonczy Kornélia (BFVT)

02 “Walk the tracks” – rehabilitációs modellek oktatók: Wettstein Domonkos – Csaba Tímea / magyar-angol tankör

KELET / a Liszt Ferenc repülőtér fejlesztése

03 Smartport-City Budapest: from disordered non-places to a future proof urban design oktatók: Kádár Bálint PhD – Bagi Borbála / magyar-angol tankör

04 Transfer-city oktatók: Kissfazekas Kornélia PhD – Gurdon Balázs (Palatium)

05 Airport-City oktatók: Pálfy Sándor DLA – Csízy László (KÖZTI)

DÉL / PESTERZSÉBET

06 Normális város Alföldi György DLA – Garay Márton (Főváros)

07 A “KOSUTI” – Pesterzsébet Dunára merőleges főtengelye Benkő Melinda PhD – Dőry Bálint (Főváros) – Babos Annamária

08 Városi ragasztó Fonyódi Mariann PhD – Tímár Benedek

REA KRAKKÓ

09 REA22 Krakkói Műegyetem Építészkarának hallgatói pályázata oktatók: Szabó Julianna PhD – Takács Eszter (Pro-Urbe) / magyar-francia tankör