Tanszéki terv 3 / Kísérleti lakótelep 2020


Oktatók: Fenes Tamás DLA / tankörvezető, Pálfy Sándor DLA
Tantárgyfelelős: Benkő Melinda PhD

A BME Urbanisztika Tanszék TT3 tantárgya a nagyvárosi, telepszerű – vagyis egy városi egységként tervezett, megvalósított, a lakások mellett az alapellátás intézményeivel (bölcsőde, óvoda, iskola, rendelő, kereskedelem, stb.) is rendelkező – lakókörnyezettel foglalkozik. A 2020-as félév helyszíne Óbuda, ahol számos, különböző korból származó lakótelep található (pl. Gázgyári, Bécsi Úti, Kísérleti, Központi, Pók utcai, kortárs lakóparkok, stb.). Óbuda új kísérleti lakótelepét (beépítését, környezetét, házait és ezek városi összefüggéseit, fenntarthatóságát, élhetőségét) kutatjuk és tervezzük.

A félév három szakaszból áll össze: 2 hét kreatív alkotói (egyéni v kiscsoportos), 5 hét megalapozó kutatói (csoportos) és 7 hét egyéni tervezési része van.

Elméleti és gyakorlati hátterét a tanszék Urban Housing Lab korábbi munkái, folyamatban lévő nemzetközi projektjei, doktori kutatásai, illetve az oktatók városépítészeti tervezési tapasztalatai adják:

urb.bme.hu/urbanhousing

további infó /// Moodle OPEN / Moodle PASS