TT2 / KOMARNO / DUNA-PART

TT2 2017 banner

Tanszéki Terv 2 / BME Urbanisztika Tanszék / 2017 ősz
oktatók: Dr. habil Benkő Melinda / Dr. Kádár Bálint / Dr. Balizs Dániel
csütörtök: 14.15-17.30 / K390

TEMATIKA – 2017 ŐSZ

FELADAT1

FELADAT2

Az Urbanisztika Tanszék Tanszéki Terv sorozata a Duna mellett élő közösségek folyóval való kapcsolatait dolgozza fel. A tervezés szervesen épül a tanszék által vezetett DANUrB interregionális program kutató és stratégia alkotó munkájára, amely egy hálózatként működő nemzetközi „Dunai Kulturális Promenád” vízióján alapul. 2017 és 2019 között hét ország Duna-menti településeit járjuk be, és feltárjuk azokat a meglévő értékeket és építészeti lehetőségeket, amelyek révén vonzóbbá válhat mind a helyi életforma, mind a turizmus kínálata.

http://interreg-danube.eu/danurb

2017 tavaszán Esztergom és Párkány volt a TT1 helyszíne, 2017 őszén Észak-Komárom (Komarno) a TT2 és Paks a TT3 tantárgyaké. A DANUrB által hallgatóink a tavaszi félévben kremsi (Ausztria) és esztergom-párkányi nemzetközi rendezvényeken vettek részt. Ősszel pedig a Vaskapu román-szerb területeire utazunk.

Az észak-komáromi őszi félév a komarnoi önkormányzat (polgármester-helyettes, településtervezők, főépítész) szakembereinek támogatásával valós város- és ingatlanfejlesztési kérdésekre keres választ, témája: a Duna-menti volt ipari területek újrahasznosítása.

A TT2-vel párhuzamosan a cserediákok város-kivitel 7 hetes projekttantárgya keretében 30-40 külföldi is ezen a témán dolgozik, ami nagyszerű lehetőséget nyújt a magyar TT2 és az angolos „Erasmus” tantárgy összehangolására, egymás képességeinek, alkotó-módszereinek megismerésére. A munka külön műtermekben folyik, de a félév folyamán négy alkalom közös lesz:

Szeptember 14. 12.00-22.00 tanulmányút Komarno-ba

Október 12. vázlatterv szóbeli bemutatása (nyitott óra a külföldiek számára is)

Október 26. cserediákok legjobb terveinek angol nyelvű prezentálása a magyar diákok számára

November 9. végleges terv szóbeli bemutatása (nyitott óra a külföldiek számára is)

A TT2 a félév első kétharmadára helyezi a kontaktórákat, a tervbeadás dátuma: nov. 9.

A „város” TT2 a tanszéki TT1 és TT3 tantárgyakhoz csak a Duna által kötődik, a tantárgyak egymástól teljesen függetlenek. Várjuk eddigi és új érdeklődő negyedéves diákok jelentkezését (tantárgyfelvétel a neptunban, speciális felvételi követelmény nincs).
további információ: benko@urb.bme.hu

/korábbi félév

TT2 2017 ŐSZ PLAKÁT 2 sm