TÉR ÉS ÉPÍTÉSZET


szeminárium
oktató: Dr. habil BENKŐ Melinda PhD
2 kredit, szerda 17.15-19.00 / K293 könyvtár

Mi köze az építészetnek a térbeli fordulathoz? A szeminárium egyfajta térelméleti bevezető, közös beszélgetések révén rávilágít a kortárs tér- és helyértelmezések sokféleségére, a városi téren keresztül az építészet viszonyára a térrel is foglalkozó társtudományokhoz és társművészetekhez. A tantárgy félévközi jeggyel zárul, melynek alapja az órákon való jelenlét és egy konkrét helyszín egy választott szakirodalmi szövegre alapozott értékelő feldolgozása. Előkövetelmény nincs, az óra nyelve magyar (de angol nyelvű írásos szövegek értése is ajánlott).

// MOODLE

TEMATIKA / ÜTEMTERV – 2019 ŐSZ

IRODALOMJEGYZÉK:

Berger Viktor (2018). Térré szőtt társadalmiság. Budapest: L’Harmattan / szociológia
Berki Márton (2015). A térbeliség trialektikája. Tér és társadalom, 29(2). / geográfia
/ LINK
Calvino, Italo (2012). Láthatatlan városok. Budapest: Európa. (olaszul: 1972) / szépirodalom
Carmona, Matthew (2010): Contemporary Public Space: Critique and Classification, Part One: Crotique, Journal of Urban Design, 15(1), 123-148.
/ LINK
Faragó László (2012): Térértelmezések. Tér és Társadalom, 26(1), 5-25.o. / geográfia
Foucault, Michel (1967) Eltérő terek (vagy más fordításban: Más terekről) / filozófia
/ LINK
Gieseking, Jen Jack and Mangold, William (Eds.) (2014): The People, Place, and Space Reader. New York: Routledge. /
www.peopleplacespace.org
/ LINK
Meggyesi Tamás (2004): Építészeti térelméletek. In: Meggyesi (2004): A külső tér. 9-27.o.
Moravánszky Ákos – M. Gyöngy Katalin (2007). A tér. Kritikai antológia. Budapest: Terc.
Moravánszky Ákos (2011): „…nyiss nekem tért”? – Tér és térbeliség az épített és a társadalmi világban
/ LINK
Straub, Eberhard (2018). Az élő város. Budapest: Typotex.(németül: 2015) / kultúrtörténet
Tillmann József. A., Szentpéteri Márton (Szerk.) (2011): Térpoétika. Helikon Folyóirat különszáma
/ LINK
Tillmann József. A. (2018): Az eseményhorizonton túl: terek, kultúrák, távlatok. Budapest: Typotex
Venice Biennale Architettura 2018
/ LINK

további információ: benko@urb.bme.hu