TANSZÉKI TERV 2 // TANSZÉKI TERV 3 // 2016 ŐSZ

tt3 banner2

Eleget téve az újpesti önkormányzat nyári megkeresésének, de némileg szakítva korábbi hagyományainkkal és eltérve a korábban meghirdetett helyszíntől úgy döntöttünk, hogy az idei TT3 tervezési helyszíne az újpesti téli-kikötő északi végén található Duna-parti területek és az egykori bőrgyár barnamezős, átalakulás előtt lévő, építészetileg különösen izgalmas területei lesznek!

A helyszínválasztás lehetőséget ad arra is, hogy a Tanszéki Terv 2 tantárgy, közterületekre fókuszáló tematikáját még jobban összekössük a TT3-mal és egy közös, egymásra folyamatosan épülő félévet hozzunk létre. Tematikájában úgy kapcsolódik a két tervezési tantárgy egymáshoz, hogy a TT3-as beépítési és építészeti tervek környezetét, közterületi kapcsolatait tervezzük meg a TT2-ben annak a meggyőződésünknek a jegyében, hogy építészeti minőség csak épület és környezete összefüggéseiben, azonos szinten való kezelése esetén jöhet létre.  

Ugyanakkor természetesen továbbra sem követelmény a két tantárgy együttes felvétele a tanszéken, de örömmel vesszük, ha ezt minél többen megteszitek, aminek következtében minél komplexebb építészeti tervek születhetnek. 

A félév konzulensei TT3-ban Fenes Tamás, Pálfy Sándor és Szabó Árpád lesznek, míg a TT2-t Pálfy Sándor vezeti.

Mindenkit szeretettel várunk a szeptember 5-i első órán!


KÖVETELMÉNYEK ÉS ÜTEMTERV

TÁRGYLEÍRÁS

2016/2017 őszi félév – hetente 8 óra (2×4)

A Tanszéki Terv 3 tárgyban a tanszék több évtizedes tapasztalatainak továbbfejlesztésével alakítottunk ki egy olyan építészeti tervezési tárgyat, melyben a környezettel, településszerkezettel, településképpel való ismerkedés során szerzett tapasztalatok jelentik a félév során javasolt beavatkozások kiindulópontját.

A településszerkezet épületekre gyakorolt hatása mellett a félév során vizsgáljuk még az épületeknek a városi terek formáira és használatára gyakorolt hatását. A félév folyamatában nagy szerepet kap a település meglévő potenciáljainak és erőforrásainak felmérése, és cél az ehhez építészetileg és környezettudatossági szempontból is illeszkedő beavatkozás megtalálása, miközben kiemelten foglalkozunk a fenntarthatóság, a hagyományos anyaghasználat és a korszer építészet, valamint a közösségi építészet kérdéseivel is.

A félév 3 karakteresen elválasztható szakaszra bontható:

A TELEPÜLÉS – KAPCSOLATOK

Ismerkedés a településszerkezettel, települési táji adottságokkal, rendezési tervekkel stb.: települési értékkataszter, tipológiai vizsgálatok, térvizsgálatok, anyaghasználatok elemzése – 3-4 hét

A HELY – VISZONYULÁS

Koncepcióterv, teamekben, telepítés, településszerkezeti vonatkozások, helykijelölés és viszonyulások megfogalmazása – 2-3 hét

AZ ÉPÜLET – VISELKEDÉS

Épület tervek elkészítése 1:200 léptékig, a hozzátartozó települési környezet bemutatásával és környezetrendezési tervek elkészítésével – 6 hét

Minden egyes szakasz egy tervbemutatással, prezentációval zárul, ahol a tárgy oktatóin kívül további meghívott vendégek is részt vesznek.

A tervezési terület az egész műterem számára ugyanaz: a félév egy település egészének vagy egy egybefüggő városi területnek a vizsgálatával kezdődik majd a léptékek folyamatos szűkítése után jutunk el az épület és közvetlen környezetének szintjéig. A tervezési félév is 3-4 fős team-ek közös vizsgálataival, és tapasztalatszerzésével kezdődik. A mások munkájának a folyamatos figyelemmel kísérése, a saját tervnek az azzal való folyamatos összevetése tervezési tantárgy tematikájának fontos része.

A FÉLÉV HELYSZÍNE

Az újpesti téli-kikötő északi végén található Duna-parti területek és az egykori bőrgyár.

JELENTKEZÉS

Minden érdeklődőt szívesen látunk! Jelentkezzetek a Neptun-ban!

Szabó Árpád DLA – tárgyfelelős (TT3) – arpszabo@hotmail.com

Pálfy Sándor DLA, Fenes Tamás DLA

2016. augusztus 22.

Korábbi félévek tervei itt!

16_psd_lap_3_1_ok