TANSZÉKI ISMERTETŐ

 


Az Urbanisztika Tanszék feladata a különböző környezetalakító (építész, tájépítész, mérnök, stb.) és elemző (szociológus, közgazdász, történész, stb.) szakterületek összekötése, az interdiszciplináris gondolkodás beemelése az építészetbe, illetve az építészet jelenlétének biztosítása az urbanisztikán belül. Építészet és város, építészet és urbanisztika egymástól elválaszthatatlan szakterületek, amelyeknek a tanszék oktatási struktúrájában – a nemzetközi gyakorlatnak is megfelelően – különböző helyük van: az alapképzés építészet-városépítészet orientációjú, míg a mesterképzés és a szakirányú továbbképzésekben az urbanisztika a domináns. / ld. a tanszék oktatásának áttekintő táblázata 

Az Urbanisztika Tanszék az Építészmérnöki Kar oktatásában nagyon sokféle szerepet ellát. Aktuális, minőségi, igényes, korrekt és motiváló képzést nyújt. Minden tantárgyunk azonos jelentőségű: legalább annyira lényeges az elsősök bevezetése világunkba, mint a diplomázóink kivezetése a szakmába. Az Urbanisztika Tanszék felelőssége óriási, hiszen egyrészt korunk egyik legösszetettebb és legproblémásabb kérdéskörét, a várost emeli be az építészképzésbe: a városiasság, a fenntarthatóság települési léptékben, illetve az építészetet körbeölelő határterületek (szociológia, közgazdaság, környezetpszichológia, közlekedés, közművek, stb.) megismertetése és az építész szerepkörök tudatosítása kötelező feladata. Másrészt az építészeti szempontokat kell megjelenítenie és érvényesítenie az egyre inkább gazdasági, politikai érdekek mentén működő hazai urbanisztikán belül.

Tudomány nem létezik kreativitás nélkül, de művészet sem létezik objektív tudás nélkül. Az egyetlen építészkari tanszék vagyunk, ahol oktatók és doktoranduszok DLA és PhD területeken együtt dolgoznak. Az oktatás mellett komoly hagyományai vannak az elméleti és az alkalmazott, tervezéshez is kötődő kutatásoknak is. Az eredmények nyilvánossá tétele fontos cél. Ez részben a tanszéki honlapon történik, de nagyon jelentősek a tanszékhez kötődő, az elmúlt években született hazai és nemzetközi publikációik (kiadványok, könyvek, konferenciái, hazai és nemzetközi rendezvények) is.

Az Urbanisztika Tanszék törekszik kialakult sokféleségének megőrzésére, az építészeti és urbanisztikai megközelítések szintetizálására, az együttműködés európai kultúrájának átadására. Az oktatók tehetségesnek, felnőttnek és önállónak tekintik a diákokat, és igyekeznek, hogy segítsék kibontakoztatni önmagukat, megtalálni saját helyüket a szakma valamelyik területén.

Budapest, 2012 július

Benkő Melinda PhD tanszékvezető