TANSZÉKI ISMERTETŐ

 


Az Urbanisztika Tanszék feladata a különböző környezetalakító (építész, tájépítész, mérnök, stb.) és elemző (szociológus, közgazdász, történész, stb.) szakterületek összekötése, az interdiszciplináris gondolkodás beemelése az építészetbe, illetve az építészet jelenlétének biztosítása az urbanisztikán valamint a településtervezésen, településrendezésen belül. Építészet és város egymástól elválaszthatatlan szakterületek, amelyeknek a tanszék oktatási struktúrájában – a nemzetközi gyakorlatnak is megfelelően – különböző helyük van: az alapképzés építészet-városépítészet orientációjú, míg a mesterképzés és a szakirányú továbbképzésekben a tágabb spektrumú, komplexebb megközelítés a meghatározóbb mindig szem előtt tartva az építészet jelentőségét.

A tanszék az Építészmérnöki Kar oktatásában sokféle szerepet ellát. Törekszünk arra, hogy korszerű, minőségi, igényes, korrekt és motiváló képzést nyújtsunk. Minden tantárgyunk azonos jelentőségű: legalább annyira lényeges az elsősök bevezetése világunkba, mint a diplomázóink kivezetése a szakmába. A tanszék felelőssége nagy, hiszen korunk egyik legösszetettebb és legproblémásabb kérdéskörét, a várost emeli be az építészképzésbe. Feladatunknak tekintjük a városiassággal, a fenntarthatósággal, illetve az építészetet körbeölelő határterületekkel (szociológia, közgazdaság, környezetpszichológia, közlekedés, közművek, stb.) való foglakozást és az építész szerepkörök tudatosítását is.

Tudomány nem létezik kreativitás nélkül, de művészet sem létezik objektív tudás nélkül. Az egyetlen tanszék vagyunk az Építészmérnöki Karon, ahol oktatók és doktoranduszok DLA és PhD területeken együtt dolgoznak. Az oktatás mellett komoly hagyományai vannak az elméleti és az alkalmazott, tervezéshez is kötődő kutatásoknak is a tanszéken. Az eredmények nyilvánossá tétele egyrészt a tanszéki honlapon történik, de jelentősek a tanszékhez kötődő, az elmúlt években született hazai és nemzetközi publikációik (kiadványok, könyvek, konferenciái, hazai és nemzetközi rendezvények) is.

Az Urbanisztika Tanszék törekszik kialakult sokféleségének megőrzésére, az építészeti és urbanisztikai megközelítések szintetizálására, az együttműködés európai kultúrájának átadására. Az oktatók tehetségesnek, felnőttnek és önállónak tekintik a diákokat, és igyekeznek, hogy segítsék kibontakoztatni önmagukat, megtalálni saját helyüket a szakma valamely fontos területén.

Budapest, 2020 szeptember

Szabó Árpád DLA tanszékvezető