SZABÓ Julianna PhD

Juli

építész, urbanista
egyetemi docens

Végzettsége, szakképzettsége:

 • PhD építészettudomány, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2008
 • városépítési és városgazdasági szakmérnök, BME Urbanisztika Tanszék 2003
 • DEA de Géographie, option „Image et Ville”, Université Louis Pasteur 1995
 • építészmérnök, BME Építészmérnöki Kar 1992

Munkahelye és munkaköre:

BME Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék, docens

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak):

 • A Városépítészet 1 és Városépítészet 2 tárgyak oktatója, tankörvezetője 1998-tól
 • A Városépítészet 5 tárgy előadója és gyakorlatvezetője 2000-től
 • A Tanszék Urbanista Felsőfokú Szakirányú Továbbképzésének szakfelelőse, előadója és gyakorlatvezetője 2000-től
 • Az Építész-Urbanista MSc Településkutatás1 és 2 előadója és gyakorlatvezetője 2012-től
 • Az Urbanisztika tárgy előadója és gyakorlatvezetője 2012-től
 • A Budapesti változások tárgy előadója 2010-től
 • A Fenntartható Építés Felsőfokú Szakirányú Továbbképzés Fenntartható Településtervezés tárgy előadója és gyakorlatvezetője 2014-től
 • Esetenként előad elsősorban rendezési-fejlesztési témákban a Tanszék reguláris és posztgraduális oktatásában, nemzetközi workshopjain.

Nyelvtudás

 • magyar anyanyelvi
 • német C2
 • francia C1
 • angol B2

Munkahelyei, beosztásai:

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék / 1992-tól doktorandusz, 1998-tól tanszéki mérnök, 2001-tól tanársegéd, 2004-től adjunktus, 2011-től docens
 • Magyar Tudományos Akadémia, Regionális Kutatások Központja, Budapesti Osztály  / tudományos munkatárs, 2009-11

Szakmai tevékenység az egyetemi oktatói és kutatói tevékenységen kívül:

 • Külső szakértői tagság két kerületi önkormányzat városfejlesztési bizottságában, 1991-1994
 • Részvétel interdiszciplináris kutatási tevékenységben a városfejlesztés, városmenedzsment, városszabályozás területén a Városkutatás Kft. külső munkatársaként, 1992-2003.
 • Kistelepülések fejlesztési koncepciója, rendezési tervei (Locsmándi Gáborral), 2000-04.
 • Részvétel települési fejlesztési stratégiák és  településrendezési tervek elkészítésében az M- Teampannon Kft. külső munkatársaként, 2003-2005.
 • A Régi-Új Magyar Építőművészet városépítészeti rovatának szerkesztője, 2010-13.
 • Az MTA Regionális Kutatások Központja Budapesti Osztályának kutatója, 2009-11.

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága:

 • Budapest Tematikus Fejlesztési Programjainak kidolgozása során részvételi tervezési folyamat vezetése szociális rehabilitáció témakörben, 2014.
 • Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tervezése keretében szakértői és hallgatói részvételi tervezés kidolgozása, vezetése és értékelése, 2013-14.
 • Kutatási részvétel, könyfejezetek írása „Budapest 2050 – a belvárosi tömbök fennmaradásának esélyei” (TÁMOP 421/B, vezető Dr. Alföldi György), 2010-12
 • Kutatás vezetése „Lakóközösség és közterületi felelősség katalizálása virtuális közösségi felület segítségével” (TÁMOP 421/B), 2010-12
 • Városhatár, avagy mi harminckettő?!, in A területi kutatások csomópontjai, MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs 2010
 • Meg nem valósult rendezvények megvalósult hatásai – 1989-2009, in: A világváros Budapest két századfordulón, Napvilág Kiadó, Budapest 2010

www.mycite.omikk.bme.hu