LOCSMÁNDI GÁBOR PhD

egyetemi docens

Locsmandi

Született: Szombathely, 1942

Végzettsége, szakképzettsége: okl. építészmérnök, BME Építészmérnöki Kar, 1965.

Munkahelye és munkaköre: BME Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék, egyetemi docens
Tudományos fokozata: PhD, 2000.
Ösztöndíjak: Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, amerikai kutatói, 4 hónap
Szakmai díj: Ybl-díj, 1995.

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak):
BME Építészmérnöki Karon: Városépítés 1. (európai településtörténet, 1985-), Regionális tervezés (1980-1992), Városépítés 3-4. (tervezési gyakorlatok, 1965-), Környezetkultúra (környezetpszichológia, ember-környezettudományok, választható 1991-), Városépítés 5 (települési kutatások, tervezéselmélet 1992-), komplex- és diplomatervezés (építészeti tervezés, esetenként), Városépítés-városgazdasági szakmérnök tanfolyamon (tervezéselmélet, településfejlesztés, földgazdaságtan, települési szolgáltatások, 1992- esetenként). BME Közgazdaságtudományi Karán: Települési és Építészeti Alapismeretek, Urbanisztika (2001-), Corvinus Egyetem Tájépítész Karán: Településtervezés 1, 2 (1988-), ELTE: szociológiai, humán ökológiai tárgyak, tanfolyam (budapesti esettanulmányok, 1998-).

Munkahelyei, beosztásai:
BME, Urbanisztika Tanszék (korábban Városépítési tanszék, Urbanisztikai Intézet)
1965-1976 egyetemi tanársegéd
1977-1986 egyetemi adjunktus
1987-  egyetemi docens
1999-2005 tanszékvezető
Városkutatás Kft (Metropolitan Research Institute Ltd.)
1990 –  munkatárs, tulajdonos, eseti szerződéses munkák

Szakmai tevékenység:
Nagyszámú nyertes városépítési tervpályázat (1965-1988), 25 db. településrendezési terv (fontosabbak: Balassagyarmat, Békéscsaba-ÁRT-k, városközpont, lakóterületek, Miskolctapolca-üdülőterület, Magyarpolány-Petőfi utca, Bp. II. Zugliget-Normafa környék, Középső Ferencváros rehabilitációja, Balatonboglár-új városközpont, 1965-2005), 18 db. szakértői munka, tanulmány (legfontosabb témák: városrehabilitáció tervezése és menedzselése, kártalanítás, az értékcsökkenés -növekedés kezelése a településfejlesztésben, -tervezésben, javaslatok az építési és a településrendezési jog korszerűsítésére, Budapest településfejlesztési koncepciója, javaslat a településtudományok hosszútávú kutatási koncepciójára, 1990-2003), 8 szakmai előadás külföldön (Helsinki, Gloucester, Delft, Washington DC., Aix-en Province, Göteborg, Nápoly-Capri, Milano, lakáspolitika, városmegújítás, településrendezés és -fejlesztés, városépítészet témákban, 1990-2004), 20 db. publikáció (előbbi és a következő témákban: települési zajvédelem, környezetvédelem, városi lakókörnyezetek 1973-2005).

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága:

 • Budapest városfejlesztési koncepciója (szerzőtársként), Városkutatás Kft irányításá¬val MTA RKK, Palatium Bt., Kolpron Budapest Kft., Teampannon Kft., BME Urbanisz¬tika Tanszék, Fomterv Rt., F38 Kft., Pestterv Kft., 1996-2003. Budapest Fováros Ön¬kormányzata megbízásából
 • A Fővárosi Városrehabilitációs Keret működésének kiértékelése és javaslatok a to¬vábbfejlesztésére (Városkutatás Kft. irányításában munkatársként), 2003., Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából
  A fejlesztési engedély bevezetésének hazai lehetőségei, 2003., a Belügyminisztérium Településrendezési Főosztály megbízásából
 • A településtudományok hosszútávú kutatási koncepciója (a munka irányítójaként és szerzőjeként), 2004., az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal megbízásából

Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció és alkotás:
Alkotás:

 • Budapest, IX kerület, Ferencváros részletes rendezési terve (munkatársakkal), Városépítési tanszék, 1983.

Publikációk:

 • Deák Sándor – Locsmándi Gábor: A települési környezet védelme és alakítása – néhány tervezési és megvalósítási szempont (Településtudományi Közlemények 35. szám, MUT-BME-VÁTI, Bp. 1987. 39-83 p.)
 • Locsmándi Gábor: Budapesti lakókörnyezetek – rendszerezés és a megújítás teendői (Településtudományi Közlemények 37. Szám, MUT-BME-VÁTI, Bp. 1989 46-72 p.)
 • Locsmándi Gábor: Városépítés, településfejlesztés (Budapest kézikönyve I. kötet, Magyarország megyéi sorozat, CEBA kiadó, Hatvan, 1998. p. 82-98)
 • Gábor Locsmándi – Gábor Péteri – Béla Varga Ötvös: Urban planning and capital in¬vestment financing (OSI Local Government and Public Service Reform Initiative) Budapest, 2000.

Nemzetközi kapcsolatok:

 • EUROPAN Magyar Elokészítő Bizottságának (párizsi központú, európai tervpályá¬zatokat kiíró építész-szövetség) elnöke
 • NEPTUNE (Leeuwarden-i központú egyetemközi szervezet) hallgatói workshopok építészkari szervezője
 • Különböző EU által támogatott projektekben (INTERACT-Lyon, INTERREG III.- Milá¬nó, Urban-Italia-Aversa-Nápoly) hazai szervező, felelős