FÁBRI FERENCNÉ DR KÖRNER ZSUZSA

egyetemi docens

Született: Budapest, 1946

Végzettsége, szakképzettsége: okl. építészmérnök, BME Építészmérnöki Kar 1969

Munkahelye és munkaköre: BME Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék, egyetemi adjunktus
Tudományos fokozata: egyetemi doktor 1985, PHD értekezés védésének idopontja: 2005 április (pontos időpont az opponensi vélemények leadásától függ)

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak):
Ismerkedés a középkori várossal c. választható (BMEEPUI0435),- a kiegészítő képzés Városépítés elméleti (BMEEPUI4K07),- és a Településtervezés  (BMEEPIU-SP5 03) tantárgyak előadója, gyakorlatvezetés a Városépítés 3 és 4 tantárgyak keretében, előadások a Városépítés 1 tantárgy, valamint az Építészmérnöki és a Mérnökkar angol nyelvű képzésében.

Beosztásai:  
1969-71 egyetemi gyakornok
1971-85 egyetemi tanársegéd
1985-tol adjunktus

Szakmai tevékenység:
19 eredményes országos tervpályázat. 1988-ban a területrendezési tervezés szakterületen műszaki szakértői engedély (139/88), 1993-ban hosszabbítás (Éph/67/1993). 1990 tavaszi félévben oktatás Hollandiában, a Leeuwardeni Műszaki Főiskolán. Az 1970-es években gyakorlatvezetés az Ybl Miklós főiskolán, 2000-től ugyanott urbanisztikai eloadássorozat és gyakorlatok vezetése szakmérnökök számára. BME építészmérnök hallgatók számára jegyzetek készítése:

 • dr. F. Körner Zsuzsa – dr. Meggyesi Tamás, Egyetemi jegyzet a „Városépítés 1” c. tantárgyhoz. Urbanisztika Tanszék sokszorosított kézirat, Budapest, 2000
 • dr. F. Körner Zsuzsa, Urbanisztikai segédanyag építészmérnök hallgatók részére. Urbanisztika Tanszék, sokszorosított kézirat, 1999
 • dr. F. Körner Zsuzsa, Ismerkedés a középkori várossal, ábraanyag, Urbanisztika Tanszék sokszorosított kézirat, 2003
  Intenzív tervezési tevékenység (mintegy 24 rendezési és szabályozási terv készítése).

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága:

 • Körner Zsuzsa – Nagy Márta, A városrendezési szabályozások története Magyarországon. Budapest, Műegyetemi Kiadó, 2004. 164 p.
 • Körner Zsuzsa, A telepszerű lakásépítkezések története Magyarországon 1850 -1945 között. Budapest, Terc Kiadó, 2004.  195 p. (egyben PHD értekezés tárgya)
 • F. Körner Zsuzsa – Nagy Márta, „A városrendezési szabályozás története Magyarországon”. Építés –Építészettudomány XXX, 2002 (1-2) pp.123 – 158. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • F. Körner Zsuzsa, „A telepszerű építkezések története Magyarországon 1870 és 1945 között”. Építés – Építészettudomány XXXI, 2003 (1-2) pp.105 -132. Akadémiai Kiadó, Budapest

Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb max. 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek):

 • Susan F. Körner, „Urbanistic way of thinking of the soviet avant-garde”. Periodica Polytechnica,  Vol. 24, No. 3-4, pp. 217-229, 1980.
 • Csepel déli területének és a szigetszentmiklósi bányatavak környékének rendezése tervpályázat, 1981, I. díj
 • Az építési, telekalakítási tilalom és a településrendezési korlátozások helyzete. (munkatárs: Locsmándi Gábor) 141 p. KTM megbízás, Budapest, 1995 (kutatómunka)
 • Döntéselőkészítő tanulmány az új TV székház helyének kiválasztására (munkatárs: Locsmándi Gábor). A Magyar Televízió Rt megbízása, 1997 (kutatómunka)
 • Budapest, XXII. ker., Rózsavölgy szabályozási terve  2001

Szakmai közéleti tevékenység:

 • A Magyar Építész Kamara tagja
 • Az Urbanisztikai Társaság tagja
 • A Településrendezési Főosztály Központi Tervtanácsának tagja