IHRIG Dénes

egyetemi docens

ihring

Született: Pécs, 1931

Végzettsége, szakképzettsége: okl. építészmérnök, BME Építészmérnöki Kar, 1953, – városrendező, CRU (Városépítési Kutatások Központja) Párizs 1967.

Munkahelye és munkaköre: BME Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék, ny. egyetemi docens, jelenleg szerződéssel: ügyvivő szakértő.
Tudományos fokozata: –
Tudományos/művészeti akadémiai tagság, egyéb címek: –
Ösztöndíjak: –
Eddigi oktatói tevékenység: 
1955-től a Városépítési-, majd Urbanisztika Tanszéken városépítési tervezési gyakorlatokat vezet. 1968-75 között a komplex tervezési gyakorlat- és a diplomatervezés tanszéki felelőse a tervkonzultálás mellett. 1958-tól egy-egy előadást tart, elsosorban városépítés történeti témában. 1972-tol a városépítés tárgyat – enciklopedikus formában – saját tantárgyként előadja az Építőmérnöki Kar különböző szakágain, ill. az Építészmérnöki Kar esti tagozatán. 1982-től a Városépítés 3. c. tárgyat, amely elsősorban városok átépítésével foglalkozik, adja elő, az Építészmérnöki Kar tervezési szakán. 1992-től a “Magyar Települések” c. választható tárgy előadása az Építészmérnöki Karon máig folyamatos, míg előző előadási tárgyak oktatása csak öt-hat évig tartott különböző átszervezések, tantervmódosítások miatt. Az előadások mellett mindig – és jelenleg is – városépítési tervezési gyakorlatokat vezet az Építészmérnöki Kar nappali és kiegészítő tagozatán. A szakmérnök oktatásban és a francia nyelvű képzésben időszakosan egy-egy előadással vesz részt.
Munkahelyei, beosztásai:
1953-54 A Fővárosi VIII. Kerületi Ingatlankezelő Vállalatnál műszaki ellenőr,
1954-55 Az Országos Építésügyi Hivatal Városrendezési Osztályán főelőadó,
1955-57 A Fővárosi Tanács Városrendezési és Építészeti Főosztályán főelőadó és ez időben óraadó a BME Városépítési Tanszékén,
1957-től tanársegéd a BME Városépítési Tanszékén,
1962-től adjunktus,
1974-től docens
Szakmai tevékenység:

 • Legelső munkahelyén a józsefvárosi nagytatarozásoknál beruházási munkát végez, másik két korai munkahelyén városrendezési tervek jóváhagyásában, városépítési adminisztrációban vesz részt (Bp. Főv. Tan. Városrendezési Tervvéleményező Bizottságának titkára),
 • A Városépítési-, majd Urbanisztika Tanszéken valamennyi oktatási- és azzal kapcsolatosan felmerülő szervezési munkában részt vesz. Tanszékvezető helyettesi megbízatást három alkalommal, különböző tanszékvezetők mellett lát el. 1988-ban egy évig megbízott tanszékvezető.
 • Kari megbízatásként a hetvenes években tudományos diákköri kari felelős, majd elnök, a nyolcvanas években pedig kari gazdasági vezető. Választás alapján egy periódusban a kari tanács tagja.
 • Kutatási tevékenységei elsősorban az oktatást elősegítő jellegűek, pl. szemléltető anyag gyűjtésével kapcsolatosak. Ezek mellett magyar városépítés történeti-, városrekonstrukciós- és tervezés metodikai kérdésekkel foglalkozik. Jelentősebb kutatómunkát az 1966-67-ben franciaországi ösztöndíjas útja alkalmából végez, s ott készült francia nyelvű disszertációjával városrendezői diplomát szerez.
 • Munkássága első másfél évtizedében részt vesz országos és nemzetközi tervpályázatokon (társtervezőkkel, munkatársakkal). Az országos pályázatokon általában díjazást ér el.
 • Gyakran vesz részt tervpályázati bírálóbizottságokban és városépítési tervek vállalati bírálatában.
 • Később nagyobb városrendezési megbízásoknak tesz eleget, társtervezőkkel, majd vezetőként és konzultánsként is (Pesterzsébet-, Nagykanizsa-, Balassagyarmat- Békéscsaba különböző városrendezési tervei).
 • Munkássága elismeréseként megkapja a Felsőoktatás-, valamint az Építőipar kiváló dolgozója kitüntetéseket, az Alpár érmet, Békéscsaba városvezetésétol a Városunkért emlékérmet és a BME-től az aranydiplomát.

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága:
1996-ban nyugdíjba megy, s óraadóként folytatja oktatási munkáját, 2003 óta – szerződéses “ügyvivő szakértő”-i beosztásban. Városépítés történeti kutatásokat magán jelleggel folytat az oktatás érdekében, jelenleg azonban megbízás alapján is. Külföldi konferenciákon részt vesz, előadásokat tart.
Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása:

 • Kiskunfélegyháza városközpontjának kialakulása, In Településtudományi Közlemények 12.sz.(1960) 56-62 old.
 • A II. világháború utáni francia városépítésrol, In Településtudományi Közlemények 14. sz. (1962) 68-81 old.
 • A francia városépítési oktatás fejlődéstörténete (francia nyelven írott disszertáció: Evolution de l enseignement de l urbanisme en France, 1-110 old. kézirat), rövidített formában: Periodica Polytechnica Vol. 13. No.1. (1969) 131-145 old.
 • Balassagyarmat általános rendezési- és központjának részletes rendezési terve (1970-74), (Kotányi Zoltán, Locsmándi Gábor társszerzőkkel), kapcsolódó publikáció: A lakásépítés megvalósítási formáinak szerepe városaink fejlesztésében és rekonstrukciójában, In Településtudományi Közlemények 24. sz. (1974) 83-94 old.
 • Békéscsaba általános rendezési- és több részletes rendezési terve (1978-86), (némelyik Locsmándi Gábor társszerzővel), kapcsolódó publikáció: Some town plans striving to urban continuity, In Periodica Polytechnica Vol.24.No.1-2. (1980) 167-179 old.

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:

 • Az Építőipari Tudományos Egyesület Városrendezési Szakosztályának vezetője 1972-80 között, több bizottságának tagja fél évszázad alatt,
 • A Magyar Urbanisztikai Társaság tagja (1967-), időszakosan több bizottságában dolgozik,
 • A Magyar Építőművészek Szövetségének- és Külügyi Bizottságának tagja (1970-75),
 • Ösztöndijas (11 hónapos) tanulmányútat tesz Franciaországban, (1966-67), (3 hónapos) tanulmányutat Olaszországban (1972), több rövidebb tanulmányutat európai országokban,
 • A kolozsvári Babes-Bolyai egyetemen a műemlékvédelmi posztgraduális tanfolyamon egy félévben előadja az egyetemes városépítés történetet és tervezési gyakorlatot vezet.
 • Külföldi egyetemeken (Bukarest 1971, Tallin 1988, Havanna 1989, Párizs 1999)-, az Európa Tanácsnál rendezett  két konferencián (1987, 1988)- és egy amerikai Magyar Konferencián (Cleveland, 2001) eloadást tart a magyar városépítés kérdéseirol,
 • A francia és közép-keleteurópai építésziskolák hálózatának (REA) találkozóin (Bordeaux 1992, Marseille 1997, Lille 2002, Szófia 2003, Toulouse 2004) is tart előadást és a találkozókkal kapcsolatos hallgatói tervpályázatokat szervezi.