dr MEGGYESI TAMÁS Dsc.

professzor emeritus

született: Perse, 1936

Végzettség, szakképesítése: 

okl. építészmérnök (BME Építészmérnöki kar 1960)
okl. Városépítés-városgazdasági szakmérnök (BME Építészmérnöki kar 1965)
munkahelye és munkaköre: BME Építészmérnöki kar, Urbanisztika tanszék, egyetemi tanár
tudományos fokozata: egyetemi doktorátus
tudományos-művészeti akadémiai tagság, egyéb címek:
MTA doktora (Msc) 1994
Ybl Miklós díj, 1992
Széchenyi díj, 2004
öszötöndíjak: –
1964: 3 hónapos drezdai tanulmányút

Eddigi oktatói tevékenység  (oktatott tárgyak):

Városépítés 1 (városépítés történet) előadások (tantárgyfelelős)
Városépítés 2 (tervezéselmélet) eloadások (tantárgyfelelős)
Városépítés 3 (tervezési gyakorlatok vezetése)
Városépítés 4 (féléves tervezési tárgy vezetése)
eloadások a Városépítés-városgazdaság szakmérnök tanfolyamon
Bevezetés a városesztétikába (választható tárgy, tantárgyfelelős)
Településfejlesztés (előadások az Építőmérnöki karon, tantárgyfelelős)
Településtörténet (előadások a Corvinus egyetem Településmérnök szakán, tantárgyfelelős)
Városrendezés (előadások a Közgazdaságtudományi Egyetem posztgrad. Ingatlanfejlesztő szakán,  tantárgyfelelős)
Települési kultúrák (előadások az ELTE Humán ökológia szakán)

Munkahelyei, beosztásai:

1960-62 Budapesti Városépítési Tervező Intézet, tervező
1962- Budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztika tanszék (a Városépítési tanszék jogutódja)
1962-70: egyetemi tanársegéd
1970-82: egyetemi adjunktus
1982-93: egyetemi docens
1993-tól egyetemi tanár
1992-2000 között tanszékvezető
párhuzamosan: 1990 A Közlekedés, Hírközlési és Építési Minisztérium Területrendezési     Főosztálya, főosztályvezető
1992-2002 Polláck Mihály Műszaki Főiskola Urbanisztika tanszék,     tanszékvezető, főiskolai tanár

Szakmai tevékenység: 

A Budapesti Városépítési Tervező Vállalatnál 1960-62 között Brenner János munkatársaként részt vesz a Józsefváros első rekonstrukciós terveinek elkésztésében, valamint Budapest környéki települések általános rendezési terveit készíti. 1962 ben meghívják a BME Városépítési tanszékére, ahol azóta is dolgozik. A tervezés gyakorlatok vezetése mellett önálló előadások tartására 1968-tól kezdve van lehetosége.1962 és 1990 között rendszeresen vesz részt városrendezési jellegű tervpályázatokon, ahol mintegy 50 alkalommal részesült díjban ill. megvételben;.
1965 és 1990 között a Kertészeti Egyetem Kert- és Tájtervezési karán a Városépítés c. tárgy eloadója, 1970-ben a kertész hallgatók részére egyetemi jegyzetet ír;.
1964 óta között számos településrendezési jellegű tervezési munkában, valamint tudományos kutatási munkában vesz részt. 1964-ben egy 3 hónapos drezdai ösztöndíj után az általános rendszerelmélet urbanisztikai alkalmazásával kezd foglalkozni, amiről számos szaktanulmánya jelenik meg. Ezzel összefüggésben érdeklődése a települések mikroszerkezetére, és egy ezzel kapcsolatos tervezéselmélet megalapozására irányul;.
1985-ben könyvet ír A városépítés útjai és tévútja címen (Műszaki Könyvkiadó, 1985);
1988-tól kezdődően érdeklődése a hazai tradicionális települési kultúrák felé fordul, amivel kapcsolatban kutatási megbízások keretében számos tanulmányt készít és előadást tart;
1992 és 2000 között a Városépítési tanszék vezetője. Innentől kezdve átveszi a központi előadásokat, de kollégáit is bevonja a munkába. A tanszéket Urbanisztikai Intézetté alakítja át, aminek egységei a Településfejlesztési csoport, a Városépítészeti csoport, az angol oktatás csoport (Polónyi Károly vezetésével), az MTA Településtudományi kutató csoportja és a HABITAT Kelet-Európai Központja. Az Intézet – az MTA kutatócsoport megszüntetése és a HABITAT elköltözése miatt 1998-ban ismét tanszékké válik;.
1992 Pécsett a Polláck Mihály Műszaki Főiskolán meghívás alapján megalapítja a Településmérnök szakot és az Urbanisztika tanszéket, aminek 2 évig vezetője, és ahol az általa kidolgozott és akkreditált tanterv szerint 2002-ig félállású főiskolai tanárként tanít;.
2000-től kezdődően érdeklődése a térelmélet felé fordul. Ezzel kapcsolatban kutatási megbízást is kap, aminek eredményét 2003 végére A külső tér címen önálló könyv formájában jelenteti meg. 2002-ben egyetemi jegyzetet ír Településtervezés címen az építészmérnök hallgatóknak és Településfejlesztés címen az építőmérnök hallgatóknak, amit CD formájában kapnak kézhez;
2004-től a Corvinus egyetem Településmérnöki szakán a Településtörténet c. tárgy eloadója.

Az elmúlt 5 év szakmai- tudományos (művészeti) munkássága (válogatás):
(tervezési és kutatási munkák):

 • Balatonfüred Óváros rehabilitációs terve I-IV. ütem – Balatonfüred, 2000
 • Balatonfüred város helyi értékvédelmi koncepciója és rendelet-tervezete – Balatonfüred, 2001
 • A külső tér. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium – Településfejlesztési Főosztálya megbízásából, 2001

(publikációk):

 • Az égi Jeruzsálem. Urbanisztika 2000. Akadémiai Kiadó, 1999
 • Makovecz Imre egri versenyuszodájának margójára . Új Magyar Építőművészet 2001/1
 • A Stephaneum. Új Magyar Építőművészet 2002/1
 • A külső tér. Építés- Építészettudomány XXX (1-2) 53-93, 2002
 • Város a Dunán in: A mi Budapestünk (szerk. Lukovich Tamás és Csontos János). Pallas Stúdió Budapest, 2002.
 • La citta moderna. Piani de sviluppo fra le due guerre mondiali (The Modern City. Development Plans between the Two World War) 78 Rassegna. Bologna, 2002
 • Tervezéselmélet I-II. Országépítő 2002/3, 2002/4
 • Települési szövettan I-II. Falu-város-régió 2002/5, 2002/7
 • A transzparencia. Hely és jelentés. Tanulmányok az építészetről és a városról(szerk. Kerékgyártó Béla) Terc Kiadó Bp., 2002)
 • Urban Transformation in Hungary. The Transformation of the City Space on the Background of Political-Economical Changes in Central Europe. 4th International Symposium for Central Europe. Cracow, 19-20. 04. 2002.  Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Institute of Urban Design.
 • Urbanisztika perennis? in: Műszaki jellegű urbanisztikai felsőoktatás 2002. Magyar Urbanisztikai Társaság, 2003
 • Schneller István. Az építészeti tér minőségi dimenziói. Octogon, 2003/2
 • Építészet vagy/és települési táj. Az MTA Műszaki Tudományok Osztálya 2003 május 8-án tartott tudományos ülésszakán elhangzott előadás szövege.Magyar Építőművészet 2003/3 – Utóirat
 • A külső tér. Műegyetemi Kiadó. Budapest, 2003
 • A települési környezet átalakulása. Hol ér véget a történelmi város? A XXII. Országos Műemléki Konferencia és a Műemléki Világnap alkalmából Sopronban tartott előadás szövege
  Országépítő, 2004/3

Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb max. 5 publikáció vagy alkotás felsorolása:

 • Magyarország hagyományos lakókörnyezeti kultúráinak tipológiája. Településtudományi közlemények 35/1987
 • Utcák és terek az alföldi kertes településekben. ÉVM kiadvány. Budapest, 1989
 • Az égi Jeruzsálem. Urbanisztika 2000. Akadémiai Kiadó, 1999
 • A transzparencia. Hely és jelentés. Tanulmányok az építészetről és a városról(szerk. Kerékgyártó Béla) Terc Kiadó Bp., 2002)
 • A külső tér. Műegyetemi Kiadó. Budapest, 2003

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:
szakmai közéleti tevékenység:
1963- A Magyar Építőművészek Szövetségének tagja
1968- A Magyar Urbanisztikai Társaság tagja
1968-1990 A Műszaki és Természettudományi Szövetség tagja
1990-2000 Az ICOMOS tagja és a Történeti Városok bizottságának vezetője
1982- A Magyar Tudományos Akadémia Településtudományi Bizottságának tagja
1988-2003: A Magyar Urbanisztikai Társaság Vezetőségének tagja
1992- A Magyar Építész Kamara tagja
1972-92 Az UIA (Unité Internationale d’Architects) Városrendezési munkabizottságának tagja

Legfontosabb külföldi meghívások:
1987: 1988 meghívott előadó a Leewarden Politechnic (Hollandia) Environmental Management szakán  (2×1-1 hónap)
1995: előadás a Princeton University of Urban Planning szakán (USA)
1999-2001: előadások az isztanbuli Mimar Sinan műszaki főiskolán tartott nemzetközi Urban Design  szemináriumon (Törökország)