VÁROSÉPÍTÉSZET 2


Tankörvezetők: Alföldi György DLA, Fonyódi Mariann PhD, Kádár Bálint PhD (Eng), Kissfazekas Kornélia PhD, Pálfy Sándor DLA, Szabó Julianna PhD, Varga Imre
Tantárgyfelelős: Benkő Melinda PhD, Wettstein Domonkos
Kreditpont értéke: 6 kredit
KÖVETELMÉNY: gyakorlati jegy

MOODLE OPEN / MOODLE PASS

LEÍRÁS

A hatodik félév kötelező tervezési tantárgya, a Városépítészet2 a Városépítészet1 elméleti előadássorozatra épül. Valós budapesti tervezési feladaton keresztül ismertet meg a településtervezés három tervcsoportjával, melyekben az építészeknek fontos feladataik, szerepük van:
-településfejlesztés stratégiai tervezése (városfejlesztési stratégia, ITS): nagy léptékű, multidiszciplináris, a fizikai, természeti, gazdasági és társadalmi környezet összefüggéseire épülő középtávú fejlesztési program, mely a valós helyzet felmérésére alapján meghatározza és kommunikálja a fejlesztési célokat;
-településrendezés (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv): a fejlesztési céloknak megfelelő műszaki tervezés, mely feladata elsősorban a különböző szakágak terveinek összehangolása, az építési tevékenység jogi és műszaki kereteinek rögzítése;
-városépítészet (beépítési tervek, környezetalakítási tervek): épületcsoportok, térrendszerek építészeti tervezése, melynek célja a településrendezési terv keretein belül a beépítés kialakítása, a lehetséges városi és építészeti arculat érzékeltetése. A Városépítészet2 tantárgy célja, hogy egy valós budapesti tervezési feladaton keresztül a jövő építészei képesek legyenek
-városi léptékű tervezési készségek fejlesztése,
-adatok felkutatására, megértésére, rendszerezésére, értékelésére és felhasználására a tervezésben (jövőkép, koncepció, tervezési program-alkotás),
-szakmai tervek és szövegek (szakirodalom, jogszabályok) kezelésére,
-tervek vizuális és verbális prezentálására, a lényeg kiemelésére, a gondolatok kommunikálására,
-városépítészeti léptékű műszaki ábrázolások (helyszínrajzok, metszetek, nézetek, látványok) készítésére,
-szakmai team-munkára.


TEMATIKÁK / HELYSZÍNEK:

2021 – RECOVERY / HAMAROSAN
2020 – Változó klímák
2019 – Density/Fenntartható településszövet fejlesztés
2018 – Észak/Kelet/Dél
2017 – Duna/Lakhatás
2016 – Déli pályaudvar
2015 – 2035 / Budapest / Kompakt város

2014 – Buda – Duna – Pest
2013 – Zugló / Nagy Lajos király útja
2012 – Újpest – Rákospalota a vasút mentén
2011 – belvárosi tömbök fenntartható fejlesztése
2010 – Angyalföld / Duna – vasút – Hungária körút
2009 – Óbuda / Szigettel szemben fekvő partsáv

“MINTATERV” DOKUMENTÁCIÓ VÁLOGATÁS A KORÁBBI ÉVEK MUNKÁIBÓL