VÁROSÉPÍTÉSZET 1


Előadók: BENKŐ Melinda habil PhD és egy-egy alkalommal ALFÖLDI György habil DLA, FONYÓDI Mariann PhD, KÁDÁR Bálint PhD, SZABÓ Árpád DLA, SZABÓ Julianna PhD

Tantárgyfelelős: BENKŐ Melinda PhD
A tantárgy kimérete: heti 2 óra előadás, csütörtök 08-10, K250
Kreditpont értéke: 2
Követelmény: vizsga

TEMATIKA / ÜTEMTERV – 2018 ŐSZ

VÁROS 1 // ELŐADÁSOK – 2018 ŐSZ


A Városépítészet1 az építészképzés ötödik félévének tervezéselméleti tantárgya. A bevezető „város” kurzus az épületeket összetett – környezeti, fizikai, gazdasági, társadalmi – kontextusba helyezi, és nem az egyes alkotásra, hanem a települési folyamatokat mozgató összefüggésekre kerül a hangsúly. A tanszék vezető oktatói saját oktatói, tervezői, kutatói tevékenységük szakterületeit, építészet, városépítészet, településrendezés és urbanisztika kötelezően egymásba fonódó világát ismertetik. Bemutatják a város, a falu jövőjével kapcsolatos mai problémák sokféleségét, illetve az építészek lehetséges feladatait és szerepét ezek kezelésében. A Városépítészet1 egyrészt megalapozza a hatodik félév városépítészeti tervezési kari tantárgyát, másrészt remélhetőleg felkelti az érdeklődést egy-egy témakör alaposabb megismerésére, melyet a tanszék által kínált speciális választható tantárgyak és képzések tesznek lehetővé.

Az előadások anyagát, a témához tartozó, a vizsgakészülést segítő kötelező és ajánlott szakirodalmat mindig az adott óra után tesszük nyilvánossá.


VÁROS 1 // KÖTELEZŐ IRODALOM


VÁROS 1 // AJÁNLOTT ANYAGOK


VÁLASZTHATÓ FELADAT MEGAJÁNLOTT JELESÉRT / 2018

angol:
Castells, Manuel (1996): The Transformation of Urban Form: the Informational City
Koolhas, Rem (2001): Junkspace
Rowe, Colin & Koetter, Fred (1978): Crisis of the Object: Predicament of Texture
Martin, Leslie (1972): The grid as generator
Banerjee, Tridib (2001): The future of public space: beyond invented streets and reinvented places
Mattern, Shannon (2017): A City Is Not a Computer

német:
Liebmann, Heike & Kühn, Manfred (2010): Regenerierung schrumpfender Städte. Stadtumbau als Ansatz für integrierte Strategien

francia:
Gaudric, Paul & Saint-Macary, Émilie (2013): L’architecture sans les habitants? Les choix architecturaux dans les projets de rénovation urbaine

olasz:
La Cecla, Franco (2015): Contro l’urbanistica

spanyol:
Peregil, Francisco  (2011): Monumento a la incoherencia

Válassz egyet az alábbi linkeken elérhető idegennyelvű szövegek közül. Olvasd el, majd a tartalmát dolgozd fel egy ismertető kiselőadás formájában.

A kiselőadás tartalma és formája:

A kiselőadás legfeljebb 10 képkockából (diából) álljon. A prezentáció célja az ismeretmegosztás. A készítéskor arra kell tehát törekedni, hogy az általad feldolgozott szöveg tartalmát, annak lényegi mondanivalóját tovább tudd adni egy olyan közönségnek, akik azt korábban nem olvasták. A legjobb 5-10 beküldött kiselőadás készítőjének lehetősége lesz egy-egy 5 perces prezentáció formájában személyesen is előadni az elkészült ismertetőt, ami feltétele a megajánlott jeles megszerzésének. A többi minőségileg elfogadott és határidőre leadott kiselőadás készítőjének biztosítjuk a pótlási héten az elővizsga lehetőségét is, valamint elért pontjaikon felül +20 pontot kapnak a vizsgán.

5 perc nagyon kevés, ezért a feldolgozott szöveg minden részletének ismertetésére nem lesz idő: Tömöríteni kell, ami azt jelenti, hogy a lényeg megértésére és kiemelésére, a szöveg főbb gondolatainak összefoglalására van szükség.

A kiselőadást PDF formátumban kell elküldeni az info@urb.bme.hu címre.

Az üzenet tárgyába bele kell írni, hogy V1, a készítő vezetéknevét és NEPTUN kódját. (pl.: V1_Nagy_ABCDEF)

A kiselőadások pdf-jének elküldési határideje: 2017.11.23. 24 óra


2016-BAN KÉSZÜLT LEGJOBB HALLGATÓI IDEGENNYELVŰ SZAKSZÖVEG-FELDOLGOZÁSOK


2015-BEN KÉSZÜLT LEGJOBB HALLGATÓI IDEGENNYELVŰ SZAKSZÖVEG-FELDOLGOZÁSOK