VÁROSÉPÍTÉSZET 1


Előadók: BENKŐ Melinda habil PhD és egy-egy alkalommal ALFÖLDI György habil DLA, FONYÓDI Mariann PhD, KÁDÁR Bálint PhD, SZABÓ Árpád DLA, SZABÓ Julianna PhD

Tantárgyfelelős: BENKŐ Melinda PhD
A tantárgy kimérete: heti 2 óra előadás, csütörtök 08-10, K250
Kreditpont értéke: 2
Követelmény: vizsga

TEMATIKA / ÜTEMTERV – 2019 ŐSZ

VÁROS 1 // ELŐADÁSOK – 2019 ŐSZ

VIZSGAEREDMÉNYEK


A Városépítészet1 az építészképzés ötödik félévének tervezéselméleti tantárgya. A bevezető „város” kurzus az épületeket összetett – környezeti, fizikai, gazdasági, társadalmi – kontextusba helyezi, és nem az egyes alkotásra, hanem a települési folyamatokat mozgató összefüggésekre kerül a hangsúly. A tanszék vezető oktatói saját oktatói, tervezői, kutatói tevékenységük szakterületeit, építészet, városépítészet, településrendezés és urbanisztika kötelezően egymásba fonódó világát ismertetik. Bemutatják a város, a falu jövőjével kapcsolatos mai problémák sokféleségét, illetve az építészek lehetséges feladatait és szerepét ezek kezelésében. A Városépítészet1 egyrészt megalapozza a hatodik félév városépítészeti tervezési kari tantárgyát, másrészt remélhetőleg felkelti az érdeklődést egy-egy témakör alaposabb megismerésére, melyet a tanszék által kínált speciális választható tantárgyak és képzések tesznek lehetővé.

Az előadások anyagát, a témához tartozó, a vizsgakészülést segítő kötelező és ajánlott szakirodalmat mindig az adott óra után tesszük nyilvánossá.


VÁROS 1 // KÖTELEZŐ IRODALOM


VÁROS 1 // AJÁNLOTT ANYAGOK


VÁLASZTHATÓ FELADAT MEGAJÁNLOTT JELESÉRT / 2018

Városépítészet1 / választható feladat / 2018

Az alábbi szavak közül egy kiválasztása,
létrejöttének és használatának bemutatása,
min. 1. max. 3. esettanulmány rövid ismertetése.

city of bits
creative city
ecocity
edge city
edible city
garden city
generic city
global city
mobile city
sensitive city
pop up city
walkable city

Formai követelmények:

16:9 képarányú ppt diasor (min. 8 – max. 10 dia)
1. dia kötelező feliratai: a szó (lehetőleg több nyelven és magyarul is), a hallgató neve Városépítészet1, 2018
2-5 elméleti háttér
6-8(10). esettanulmány(ok)
Fontos a szakirodalmi háttér megadása, nem saját ábrák esetén a forrás megjelölése.

A megajánlott vizsgajegy, az elővizsga és bármelyik vizsgaalkalmon +20 pont feltételei a következőek:

–      70%-os jelenlét az órákon,

–      október 11-i órán a választott szó és a feldolgozandó szakirodalom (min. 5 tétel) megadása egy A4-es nyomtatott lapon.
szakirodalom formája (bármilyen idegen nyelvű vagy hazai irodalom lehet):
könyv esetén: Szerző teljes neve (megjelenés évszáma). A könyv címe dőlt betűvel. Megjelenés város: Kiadó neve.
folyóiratcikknél: Szerző teljes neve (megjelenés évszáma). Cikk címe. Folyóirat neve dőlt betűvel. évfolyamszám(lapszám), oldalszám tól-ig.
netes forrás: Szerző teljes neve (megjelenés évszáma). Cikk címe. link.

–      november 22-i óráig a feladat végleges beadása,
AZ ALÁBBI CÍMRE KÜLDVE A PPT-T: benko.bme at gmail.com

–      max. a 8 legjobb kiválasztott az utolsó órán szóban prezentálhat és ez alapján jelest kaphat,

–      a többi minőségileg megfelelő pedig részt vehet a decemberi elővizsgán, vagy bármelyik vizsgaalkalmon (a max. 100 felett) +20 pontot kap a beadott feladatért.


CREATIVE ECO EDGE EDIBLE GARDEN GLOBAL SENSITIVE WALKABLE CITY // HALLGATÓI PREZENTÁCIÓK


2016-BAN KÉSZÜLT LEGJOBB HALLGATÓI IDEGENNYELVŰ SZAKSZÖVEG-FELDOLGOZÁSOK


2015-BEN KÉSZÜLT LEGJOBB HALLGATÓI IDEGENNYELVŰ SZAKSZÖVEG-FELDOLGOZÁSOK