VÁROSÉPÍTÉSZET 1


Előadók: SZABÓ Árpád DLA és egy-egy alkalommal ALFÖLDI György habil DLA, BENKŐ Melinda habil PhD, FONYÓDI Mariann PhD, KÁDÁR Bálint PhD, KISSFAZEKAS Kornélia PhD, SZABÓ Julianna PhD

Tantárgyfelelős: SZABÓ Árpád DLA
A tantárgy kimérete: heti 2 óra előadás, csütörtök 08.15-10.00, K250
Kreditpont értéke: 2
Követelmény: vizsga

TEMATIKA / ÜTEMTERV – 2019 ŐSZ

MOODLE OPEN / MOODLE PASS

CÍMTÁRAS AZONOSÍTÓ IGÉNYLÉS MOODLE-HÖZ


A Városépítészet1 az építészképzés ötödik félévének tervezéselméleti tantárgya. A bevezető „város” kurzus az épületeket összetett – környezeti, fizikai, gazdasági, társadalmi – kontextusba helyezi, és nem az egyes alkotásra, hanem a települési folyamatokat mozgató összefüggésekre kerül a hangsúly. A tanszék vezető oktatói saját oktatói, tervezői, kutatói tevékenységük szakterületeit, építészet, városépítészet, településrendezés és urbanisztika kötelezően egymásba fonódó világát ismertetik. Bemutatják a város, a falu jövőjével kapcsolatos mai problémák sokféleségét, illetve az építészek lehetséges feladatait és szerepét ezek kezelésében. A Városépítészet1 egyrészt megalapozza a hatodik félév városépítészeti tervezési kari tantárgyát, másrészt remélhetőleg felkelti az érdeklődést egy-egy témakör alaposabb megismerésére, melyet a tanszék által kínált speciális választható tantárgyak és képzések tesznek lehetővé.