MAGYAR TELEPÜLÉSEK


Előadó: KISSFAZEKAS Kornélia PhD
Tárgyfelelős: KISSFAZEKAS Kornélia PhD
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: vizsga

MAGYAR TELEPÜLÉSEK 2017 négyzet sm

TEMATIKA – ÜTEMTERV 2018 ŐSZ

A tárgy az előadások és a gyakorlat órák előnyeit kívánja egyesíteni; nem csak a befogadó passzív „hallgató” viselkedést erősítve, hanem az aktív közreműködés és a kísérletezés lehetőségét is biztosítva. A magyar várostörténet és városépítészet legmeghatározóbb korszakairól lehet hallani, de nem a kronológiai szempontokat szem előtt tartva, hanem az órákat egy-egy fontosabb téma köré szervezve, elsősorban a mai történések kontextusában.
A tárgy javasolható diplomatervek helyszínének kiválasztásához, a települési/városi léptékű elemzések elkészítéséhez is.
A tárgy gyakorlati feladatrésze a Duna melletti magyar települések morfológiai elemzésével és turisztikai térhasználatával foglalkozik. E tematikával kapcsolódik a tanszék DanUrb nemzetközi Interreg programjához is.

A feladat:
Pest megyei Duna menti települések térstruktúrájának és a turista mozgások téri megoszlásának kutatása. A feladatokat párban is lehet készíteni.
A vizsga a feladatok megfelelő színvonalú elkészítetésével megajánlott jegy alapján kiváltható.