ISMERKEDÉS A KÖZÉPKORI VÁROSÉPÍTÉSSEL


Előadók: KÖRNER Zsuzsa PhD
Tárgyfelelős: KÖRNER Zsuzsa PhD
A tárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: vizsga

RÖVID TEMATIKA:
A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatóknak bemutassa a középkor városhálózatának módosulásait a római birodalom bukását követő népvándorlások, és a kereskedelmi, demográfiai forradalmat hozó, 10-13. század időszakaiban, valamint áttekintést adjon a városok létrejöttének okairól. Mi egy új város keletkezésének történelmi előfeltétele? Milyen formában érvényesül egy város esetében a történelmi kontinuitás? Mik a városfejlődés mozgatórugói a középkorban? Ezekre a kérdésekre keresünk válaszokat, miközben rávilágítunk Európa vallási megosztottságából adódó sajátosságokra.
A városfejlődés karakteres övezeteket alakított ki Európában, ahol a városképződést sajátos gazdasági erők, kiváltságos csoportok és földtulajdoni viszonyok határozták meg. A középkori város szerkezetét és társadalmát erőteljesen befolyásolták a telepítések, ezért példák elemzésével világítunk rá a telepítések gazdasági és politikai hátterére: munkaerő biztosítása, etnikai szempontok, földesúri kötöttségektől való szabadulás. Az előadások számos konkrét város szerkezetét elemezve mutatnak rá a városfejlődés fázisaira.

LETÖLTHETŐ TÁRGYISMERTETŐ