KÖRNYEZETKULTÚRA – EMBER ÉS KÖRNYEZETEElőadók: LOCSMÁNDI Gábor  PhD
Tárgyfelelős: LOCSMÁNDI Gábor PhD
A tárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: vizsga

RÖVID TEMATIKA:
A tárgy az úgynevezett ember-környezet tudományok, az etológia, az antropológia, a környezetpszichológia kutatási eredményei felől közelít az építészethez és a várostervezéshez. A szemináriumok során megismerkedünk az emberi érzékelés törvényszerűségeivel, az alaklélektan (Gestalt pszichológia) felismeréseire alapozva formaelemzést végzünk autókon, régi és mai házakon, végül vizsgáljuk a városformát, annak érzékelését, a fejünkben a városról élő képet, a “mentális térképet”, a városimázst. Olyan alapvető kérdésekkel foglakozunk, mint a forma jelentése, a rész és egész viszonya, mindezek alkalmazhatósága a tervezésben, a designban. Az előadások egy másik része az emberek, embercsoportok térbeli viselkedését elemzi. Egyfelől azt, hogy miként alkalmazkodik a viselkedés a meglévő környezeti helyzetekhez, másfelől hogyan alakíthatunk olyan belső és külső tereket, berendezéseket, amelyek megfelelnek az emberi kapcsolatok sokrétű formáinak. Egy előadás az építész sajátos személyiségjegyeit vázolja fel.