BEVEZETÉS A KÖRNYEZETESZTÉTIKÁBA


Előadók: MEGGYESI Tamás DSc, SZAKÁCS István, VÖRÖS Tamás
Tárgyfelelős: Meggyesi Tamás DSc
A tárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: vizsga

RÖVID TEMATIKA:

Az esztétika kifejezést kezdetben az érzéki megismerés természetének kutatására használták, és csak később vált a művészi alkotások elemzésének módszerévé. A környezetesztétika nem önálló ága az esztétikának, mert csak a természeti és az épített környezet, a kultúra és a mindezeket történetiségükben is érzékelő és értékelő szemlélő kölcsönhatásában jön létre.

Az esztétikai tréningeknek nem célja a nagyjából két és félezer éves esztétika történetének és szerteágazó fogalmi rendszerének a megismerése és elemzése – noha nem tekint el ettől a hagyománytól és használja ezeket a fogalmakat -, sokkal inkább valamely műre vagy annak bizonyos részletére koncentrál. A tréningek során kiemelt szerepet kap néhány irodalmi szöveg vizsgálata, különös tekintettel arra, hogy (épített) környezetünk észlelése során szerzett benyomásaink a tudomány egzaktságán túl sem feltétlenül maradnak némák. Ezzel együtt mindvégig igyekszünk szem előtt tartani, hogy az irodalmi nyelv nem pótolja a megismerés objektív módozatait, és nem is kíván azokkal rivalizálni, pusztán valami más. Környezetünk megismerésének ugyan vannak objektív eszközei, mint ahogy szubjektívek is, abszolút foka azonban nemigen. Ezt az irodalom sem ígérheti. „A szép érzések rossz irodalmat szülnek.” Elsőre meghökkentőnek, sőt egyenesen igaztalannak találhatjuk André Gide mondatát, ám ha belegondolunk, úgy tűnhet, van benne valami; az úgynevezett szép érzéseink kifejezésénél talán többről van itt szó: remélhetjük, az irodalom ennél sokkal szabadabb, hogy ne mondjuk, vadabb. A félév során elemzett út sem feltétlenül szép, mint ahogy nem is feltétlenül csúnya, hanem leginkább valamilyen. Éppen olyan, amilyen.

AJÁNLOTT IRODALOM

MEGGYESI TAMÁS: PROMENADOLÓGIA – BEVEZETÉS A LINEÁRIS LÁTVÁNYELEMZÉSBE