ÉPÍTÉSZET ÉS URBANISZTIKA 


Előadók: VIDOR Ferenc DSc
Tárgyfelelős: LOCSMÁNDI Gábor PhD
A tárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: vizsga

RÖVID TEMATIKA:
A tárgy célja az építészet és a városépítészet (az urbanisztika) hasonlóságainak és eltéréseinek a bemutatása. Képet kíván adni egyben a két egymáshoz szorosan kötődő szakterület legfőbb jellemzőiről.
A tanfolyam első felében az építészeti, a másodikban az urbanisztikai problematika a hangsúlyos, hogy az összefoglaló témák kapcsán a megfelelő szintézislehetőségek bemutatására kerüljön sor.
Az előadásokban kiemelkedő fontosságot tulajdoniunk annak, hogy folyamatosan felhívjuk a hallgatók figyelmét mind az építészetnek, mind az urbanisztikának a holisztikus karakterére, ezzel együtt arra is, hogy bemutassuk a tématerületek legjelentősebb ellentétes egységpárjait, paradox vonásait is.
Folyamatosan mutatunk rá az architektúrának és az urbanisztikának a tudományos, technikai és művészi karakterisztikáira, nemkevésbé a természeti, a társadalmi-gazdasági és a művi környezeti elemek összhangjának szükségességére.
Az előadásokat esetenként vetített képes illusztrációk kísérik.

A modern építészet és urbanisztika történelmi gyökerei és aktualitása napjainkban
Az építészet újra felfedezett teljességszimbolikájának ősi gyökerei, ennek elméleti és gyakorlati követelményei
Napjaink építészeti világának tudományos, technikai és művészi komponensei
A XXI. század építészeti gondolkodásának és praxisának  tágulása: ennek úttörői
A tervezés-fejlesztés lehetőségei és korlátai az eltérő tér-idő léptékekben.
Az architektúra és az urbanisztika mint metafora


LETÖLTHETŐ TÁRGYISMERTETŐ