BUDAPESTI VÁLTOZÁSOK // tavasszal franciául

Előadók: Szabó Julianna PhD, Benkő Melinda PhD
Tárgyfelelős: Szabó Julianna PhD
A tantárgy kimérete: (átlagban) heti 2 óra, 2 kredit
Követelmény: kisfeladat és órai feladatlapok


Rencontre pour la derniere promenade: le 03. mai, a 1545, a la place Wass Albert (Nagy Lajos király útja).

POINTS

TEMATIKA – ÜTEMTERV // 2018 TAVASZ

RÖVID TEMATIKA:
A Budapest változásai tárgy francia kurzusának célja, hogy építészek és nem építészek számára olyan képet nyújtson Budapest történetéről, amelyben a helyismeret, a földrajzi adottságok, a történelem, a gazdaságtörténet, az építészet- és kultúrtörténet ismeretei egymással összefüggésben, rendszerben jelennek meg. A kurzust előadások vezetik be, majd a félévet az idő melegebbre fordultával vezetett séták zárják, amelyek során egy-egy kor városfejlődésével ismerkedhetnek meg a hallgatók a helyszínen. Az ismeretek feldolgozását helyben kitöltendő feladatlapok segítik.
BUDAPESTI VÁLTOZÁSOK 2017 négyzet sm