URBANISZTIKA


Előadók: Szabó Julianna PhD, Kissfazekas Kornélia PhD, Soóki-Tóth Gábor, Varga Imre
Tantárgyfelelős: Szabó Julianna PhD
A tantárgy kimérete heti 2 óra (kedd 14.15 – 15.45), 2 kredit
Követelmény: évközi jegy

URB.0 – URBANISZTIKA KEZDŐKNEK / KÖTELEZŐ IRODALOM

A könyv elkészültét a Pallas Athéné Dominae Alapítvány támogatta.

EREDMÉNYEK


URBANISZTIKA 2017 négyzetes sm

Az Urbanisztika tárgy célja, hogy a városépítészeti tárgyak keretében tanultak elméleti hátterét kibővítse, a település fejlesztésének lehetőségeit, működésének szabályszerűségeit megvilágítsa, ezekben a folyamatokban az építészet helyét meghatározza. Mindehhez igénybe vesszük az urbanisztika építészeten kívüli társtudományainak – mint a tervezéselmélet, településföldrajz, városszociológia, városgazdaság, stb. – eredményeit.