TANSZÉKI TERV 3

 


Oktatók: SZABÓ Árpád DLA, PÁLFY Sándor DLA, FENES Tamás DLA
Tárgyfelelős: SZABÓ Árpád DLA
A tantárgy kimérete: heti 8 óra tervezési gyakorlat
Kreditpont értéke: 8
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy

2016/2017 őszi félév – hetente 8 óra (2×4)

A Tanszéki Terv 3 tárgyban a tanszék több évtizedes tapasztalatainak továbbfejlesztésével alakítottunk ki egy olyan építészeti tervezési tárgyat, melyben a természeti környezettel, településszerkezettel, településképpel való ismerkedés során szerzett tapasztalatok jelentik a félév során javasolt beavatkozások kiindulópontját.

A településszerkezet épületekre gyakorolt hatása mellett a félév során vizsgáljuk még az épületeknek a városi terek formáira és használatára gyakorolt hatását. A félév folyamatában nagy szerepet kap a település meglévő potenciáljainak és erőforrásainak felmérése, és cél az ehhez építészetileg és környezettudatossági szempontból is illeszkedő beavatkozás megtalálása, miközben kiemelten foglalkozunk a fenntarthatóság, a hagyományos anyaghasználat és a korszer építészet, valamint a közösségi építészet kérdéseivel is.

A félév 3 karakteresen elválasztható szakaszra bontható:

A TELEPÜLÉS – KAPCSOLATOK

Ismerkedés a településszerkezettel, települési táji adottságokkal, rendezési tervekkel stb.: települési értékkataszter, tipológiai vizsgálatok, térvizsgálatok, anyaghasználatok elemzése – 3-4 hét

A HELY – VISZONYULÁS

Koncepcióterv, teamekben, telepítés, településszerkezeti vonatkozások, helykijelölés és viszonyulások megfogalmazása – 2-3 hét

AZ ÉPÜLET – VISELKEDÉS

Épület tervek elkészítése 1:200 léptékig, a hozzátartozó települési környezet bemutatásával és környezetrendezési tervek elkészítésével – 6 hét

Minden egyes szakasz egy tervbemutatással, prezentációval zárul, ahol a tárgy oktatóin kívül további meghívott vendégek is részt vesznek.

A tervezési terület az egész műterem számára ugyanaz: a félév egy kisvárosias település egészének vizsgálatával kezdődik majd a léptékek folyamatos szűkítése után jutunk el az épület és közvetlen környezetének léptékéig. A tervezési félév is 3-4 fős team-ek közös vizsgálataival, és tapasztalatszerzésével kezdődik. A mások munkájának a folyamatos figyelemmel kísérése, a saját tervnek az azzal való folyamatos összevetése tervezési tantárgy tematikájának fontos része.

A FÉLÉV HELYSZÍNE

2017 – VÁROSFEJLESZTÉS A PAKSI DUNA-PARTON

JELENTKEZÉS

Minden érdeklődőt szívesen látunk! Jelentkezzetek a Neptun-ban!

Szabó Árpád DLA – tárgyfelelős – arpszabo@hotmail.com

Korábbi félévek tervei itt!