TANSZÉKI TERV 3

 


Oktatók: FONYÓDI Mariann PhD, VÖRÖS Tamás DLA, Dr. habil BENKŐ Melinda PhD
Tárgyfelelős: Dr. habil BENKŐ Melinda PhD
A tantárgy kimérete: heti 8 óra tervezési gyakorlat
Kreditpont értéke: 8
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy

FÉLÉV OLDALA / 2019 ŐSZ / CSEPEL LÉPTÉKVÁLTÁSOK // LAKÓTELEP

RÖVID TÁRGYLEÍRÁS:

A Tanszéki Terv 3 tárgyban a tanszék több évtizedes tapasztalatainak továbbfejlesztésével alakítottunk ki egy olyan építészeti tervezési tárgyat, melyben a természeti környezettel, településszerkezettel, településképpel való ismerkedés során szerzett tapasztalatok jelentik a félév során javasolt beavatkozások kiindulópontját.

A településszerkezet épületekre gyakorolt hatása mellett a félév során vizsgáljuk még az épületeknek a városi terek formáira és használatára gyakorolt hatását. A félév folyamatában nagy szerepet kap a település meglévő potenciáljainak és erőforrásainak felmérése, és cél az ehhez építészetileg és környezettudatossági szempontból is illeszkedő beavatkozás megtalálása, miközben kiemelten foglalkozunk a fenntarthatóság, a hagyományos anyaghasználat és a korszer építészet, valamint a közösségi építészet kérdéseivel is.

Korábbi félévek tervei itt!