TANSZÉKI TERV 1


Előadók, konzulensek: KÁDÁR Bálint PhD, BENKŐ Melinda PhD, BALIZS Dániel PhD
Tárgyfelelős: PÁLFY Sándor DLA
A tantárgy kimérete: szeminárium, tervezési gyakorlat / csütörtök 15:15 – 17:00 / K390
Kreditpont értéke: 3
Követelmény: félévközi jegy


KOMÁROM / ÉLET A DUNÁNÁL

TEMATIKA / ÜTEMTERV – 2018 TAVASZ

LETÖLTÉSEK

TT1 2018 TAVASZ PLAKÁT 2 sm

A 2018-as féléves munka kapcsolódik a DANUrB projekthez, márciusi ausztriai nemzetközi workshophoz > urb.bme.hu/danurb-2017