TANSZÉKI TERV 1


Előadók, konzulensek: KÁDÁR Bálint PhD, BALIZS Dániel PhD
Tárgyfelelős: KÁDÁR Bálint PhD
A tantárgy kimérete: szeminárium, tervezési gyakorlat / csütörtök 15:15 – 18:00 / K390
Kreditpont értéke: 3
Követelmény: félévközi jegy


12 RÉV – 12 ÉRV

TEMATIKA / ÜTEMTERV – 2019 TAVASZ

30 RÉV átkelő üzemel a Dunán, ezek fele autós komp, fele csak gyalogos-biciklis átkelő.
Kevés ÉRV szól létük mellett a 21. századi mobilitási formák mellett.

Lehet, azért üzemelnek még, mert sokan laknak szigeteken, vagy másként izolált településeken, ahonnan csak a révvel tudnak ésszerűen munkába jutni.
Lehet, pár biciklis turistát szeretnének a réveken bevonzani a festőien elhagyatott Duna-menti kistelepülések.
Kellenének még ÉRVek, hogy többen akarjanak a víz közelségét élvezve átkelni a Dunán, és lakni, dolgozni, vagy megpihenni a folyó partjain. Kellenek még ÉRVek, hogy ne tűnjenek el ezek a jellegzetes folyami járművek, amelyeken a szükségszerű átkelés élményszerűsége is felértékelődhet. Ausztriában 30 év alatt kiépült egy virágzó biciklis turizmus a Duna partjain, amely ismét divatba hozta a rév-átkelést. Hasonló, vagy teljesen új ÉRVeket keresünk a dunai révek térszervező erejének felértékelésére.

Mindez egybevág a tanszéken 2017-2019 között zajló DANUrB interregionális kutatási és stratégiaalkotási program céljaival, így a kurzus eredményei egy tágabb cél érdekében és egy tágabb közönség felé kívánjuk megjeleníteni.

A félév első feladata egy gyors felütésű ötletpályázat, ahol a 30 révátkelőből kettes csoportokban kell egyet választani, és látványterv-koncepcióterv szinten kidolgozni rájuk egy-egy ötletet – mindkét partra egy-egyet – amely elég formabontó, meghökkentő, vagy egyszerűen csak szép ahhoz, hogy új jelentést adjon a révátkelőnek.
A pályázatok kiértékelése után a párok feldolgozzák a pályázaton választott révátkelő történetét, földrajzi és települési kapcsolatait, funkcióit és lehetőségeit, a második bemutatón így mélyen megismerhetünk 12 révátkelőt és azok problémáit.
A harmadik, egyben végső leadás egy egységes formátumú látvány- és funkció-orientált vázlatterv, amely épít az ötletpályázatban bemutatott ötletre, továbbfejleszti azt a rév-átkelő kutatások alapján, és egységes kiállítási tablókra rendezve mutatja be, miként lehetne egy-egy építészeti-művészeti beavatkozással funkcionálisabbá tenni ezeket a dunai átkelőket.
A nyáron a Dunánál bemutatandó TT1 kiállítás célja, hogy a közönségnek bemutassa a dunai révek történetében és helyzetében lévő lehetőségeket egyszerű de látványos beavatkozások révén, új ÉRVeket mutatva a dunai RÉV hálózat fejlesztésére.

Kádár Bálint, Balizs Dániel,
BME Urbanisztika Tanszék  2019

A 2019-es féléves munka kapcsolódik a DANUrB projekthez, további infó itt és itt.