KOMPLEX TERVEZÉS 1


Előadó: ALFÖLDI György DLA, FENES Tamás DLA, PÁLFY Sándor DLA, VÖRÖS Tamás DLA
Tárgyfelelős: FONYÓDI Mariann PhD
A tantárgy kimérete: heti 2×5 óra tervezési gyakorlat
Kreditpont értéke: 10
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy


Az Urbanisztika Tanszék két komplex műtereme 2017. 01. 12. de. 09 óra előzetes felvételi beszélgetést tartott, és 22 hallgató jelentkezését elfogadta.

A fennmaradó helyekre a komplex műtermekbe jelentkezés végső határideje: 2017.01.16. hétfő.

Jelentkezni az alábbi emailcímen lehet, rövid portfóliótok, kedvenc terveitek, rajzaitok elküldésével;

fenes.tamas@urb.bme.hu

(A portfólió mérete ne haladja meg a 10MB-ot és a 20 (pl A/4) lapot. )


UFLAB > további információk a félévről


ESZTERGOM > további információk a félévről

Tanszékünkön a Komplex jellegzetessége egy olyan tervezési szemlélet elsajátítása, mely a település adottságainak, problémáinak helyzetfeltárása során, városépítészeti programból kiinduló, abba szervesen illeszkedő, a környezetéhez és a városi szövethez minél érzékenyebben viszonyuló épületet eredményez. Épületet tervezünk tehát, olyan komplex szemlélettel, ahol az építészeti formálás mellett nemcsak a szakági, szerkezeti vonatkozások, de a tágabb környezet szempontjai is érvényesülnek. A tárgy a nyolcadik félév tervezési gyakorlata, mely a kétféléves feladat első része. A munka a megismerés folyamatával kezdődik és módszereiben részben a Városépítészet2-höz kötődik. A végeredmény azonban már egy nemcsak városépítészeti, hanem minden szempontból komplexen tervezett épület, melynek – első félévben az engedélyezési szintű terve, majd – a második félév végére a kiviteli terve készül el, minden szakági vonatkozásával együtt. A teljes folyamat a diplomatervezési félévet készíti elő.

TEMATIKA – ÜTEMTERV // 2017 TAVASZ TERVEZŐI SZAKIRÁNY

TEMATIKA – ÜTEMTERV // 2017 TAVASZ MŰSZAKI SZAKIRÁNY