KOMPLEX TERVEZÉS 1


Előadó: ALFÖLDI György DLA, FENES Tamás DLA, PÁLFY Sándor DLA, VÖRÖS Tamás DLA
Tárgyfelelős: FONYÓDI Mariann PhD
A tantárgy kimérete: heti 2×5 óra tervezési gyakorlat
Kreditpont értéke: 10
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy


Tanszékünkön a Komplex jellegzetessége egy olyan tervezési szemlélet elsajátítása, mely a település adottságainak, problémáinak helyzetfeltárása során, városépítészeti programból kiinduló, abba szervesen illeszkedő, a környezetéhez és a városi szövethez minél érzékenyebben viszonyuló épületet eredményez. Épületet tervezünk tehát, olyan komplex szemlélettel, ahol az építészeti formálás mellett nemcsak a szakági, szerkezeti vonatkozások, de a tágabb környezet szempontjai is érvényesülnek. A tárgy a kilencedik félév tervezési gyakorlata, mely a kétféléves feladat második része. A munka a megismerés folyamatával kezdődik és módszereiben részben a Városépítészet2-höz kötődik. A végeredmény azonban már egy nemcsak városépítészeti, hanem minden szempontból komplexen tervezett épület, melynek – első félévben az engedélyezési szintű terve, majd – a második félév végére a kiviteli terve készül el, minden szakági vonatkozásával együtt. A teljes folyamat a diplomatervezési félévet készíti elő.

TEMATIKA – ÜTEMTERV // TERVEZŐI // 2018 TAVASZ

TEMATIKA – ÜTEMTERV // MŰSZAKI // 2018 TAVASZ


KOMPLEX 2018 TAVASZ MŰTERMEI

UF2018-1banner

UF/LAB /// DEFINE NECESSITY > további információk a félévről

KOMPLEX_2018_Palotanegyed_plakat
PALOTANEGYED > további információk a félévről