KISKOMPLEX – MŰSZAKI SZAKIRÁNY


Konzulens: WETTSTEIN Domonkos PhD
Tantárgyfelelős: FONYÓDI Mariann PhD
A tantárgy kimérete: heti 6 óra tervezési gyakorlat, csütörtök 14-20, K211
Kreditpont értéke: 6
Követelmény: félévközi jegy


TEMATIKA – ÜTEMTERV // 2019 ŐSZ

A virtuális és valós téri hálózatok egyre növekvő számú adatforrásaival új képet alkothatunk a mindennapi élet lüktetéséről. A mobilitás hálózata nem csak a közlekedés funkcionális tere, de a találkozások és a közösségi élet csomópontjai is. Csepelen mind az infrastruktúra, mind a közösségi identitás erősen erodálódott állapota szükségessé teszi az innovatív megoldások keresését. A Kiskomplex a műszaki szakirány hetedik félévének önálló tervezési tárgya, mely előkészíti az ezt követő két Komplex tervezés tárgyat. A féléves munka Csepel jelenlegi állapotának építészeti problémáira keres válaszokat. Célunk a szigetre olyan kísérletező alkotások készítése, amelyek alkalmasak a közösségi mobilitás és a szerkezeti innováció kihívásainak együttes, modell értékű megoldására.

A Csepel hálózati infrastruktúra fejlesztésének szempontjai már kirajzolják azokat a speciális térigényeket és szerkezeti kérdéseket, amelyek a 21. századi közlekedés formáira keresik a válaszokat. A HÉV vonalak, hajó és kompkikötők egy új zöld infrastruktúra kiépítéséhez adnak kiindulópontokaz. A mobilitás építményei találkozópontokként, a mindennapok fórumaként a közösségi élet helyzeteit is alakítják, már a modern építészet kezdetétől is invenciózus formai megoldásokat alkalmaztak a közlekedési épületek attraktív, hangsúlyos megjelenítésére, miközben a közösség identitásában is meghatározó szerepet játszottak.

A félév során a regionális léptékből kiindulva, a hálózatok megismerésével, vizsgálatával tervezzük meg egy hálózati csomópont formai elrendezését / m=1:500, majd egy elemének építészeti koncepcióját / m= 1:200. Nagy hangsúlyt fektetünk a regionális és települési problémák megismerésére, majd olyan válaszok keresésére, melyek felelősségteljes és reális lehetőséget jelenthetnek ezek megoldására. Célunk építészeti és környezettudatossági szempontból is modell értékű konstrukciók kidolgozása. Így a féléves munka során az alábbi szempontokat fogjuk érinteni: városfejlesztési  hálózatok és közlekedési koncepciók, a városi mobilitás szerkezeti és térigényei, technológiai innováció és kortárs építészet, fenntarthatóság, közösségi participáció, építészeti viszonyulás és az építészet morális vonatkozásai egy rehabilitációra szoruló környezetben.

A félév három szakaszra bontható, minden egyes szakasz tervbemutatással, prezentációval zárul:

  • RÉGIÓ – HÁLÓZATI KAPCSOLATOK / Ismerkedés a táji, települési adottságokkal, Csepel településszerkezetével, hálózati vizsgálatok, térvizsgálatok, települési értékkataszter, tipológia és anyaghasználatok elemzése 3-4 hét
  • AKCIÓTERÜLET- HELYKIJELÖLÉS ÉS VISZONYULÁS / Koncepcióterv teamekben, telepítés, településszerkezeti vonatkozások, akcióterületek kijelölése és a koncepció megfogalmazása 2-3 hét
  • ÉPÜLET – IDENTITÁS ÉS VISELKEDÉS: Épület tervek elkészítése 1:200 (kivételes esetben 1:100) léptékig, a hozzátartozó környezet bemutatásával és megtervezésével, a kontextus értelmezésével, (esetleg szabályozási javaslattal) 6 hét

A félév teljesítésének a feltétele az órák 70%-án való részvétel, és az értékelhető vázlattervek, illetve féléves terv határidőre történő beadása. A tárgy a féléves munka során készített terv értékeléséből adódó gyakorlati jeggyel zárul.

JELENTKEZÉS a wettstein@urb.bme.hu címen.

Budapest, 2019. május 29.
Wettstein Domonkos PhD
BME Urbanisztika Tanszék