KISKOMPLEX – MŰSZAKI SZAKIRÁNY

 


Konzulens: WETTSTEIN Domonkos
Tantárgyfelelős: FONYÓDI Mariann PhD
A tantárgy kimérete: heti 6 óra tervezési gyakorlat, csütörtök 14-20, K211
Kreditpont értéke: 6
Követelmény: félévközi jegy


TEMATIKA – ÜTEMTERV // 2018 ŐSZ

A hetedik félév önálló tanszéki tervezési tantárgya műszaki szakirányos hallgatók részére. A gyakorlat során a hallgatók egy kisebb, max. 300-400 m2-es lakó-, vagy középület terveit készítik el a hozzá kapcsolódó közterület és városi beépítés terveivel együtt.

Az épület tervezése így a fejlesztési elképzelésekhez és a környezethez való viszony értelmezése, valamint a környezet természetes és művi eszközökkel való alakítása témakörökkel és feladatokkal egészül ki.

A Kiskomplex tantárgyban a tanszék több évtizedes tapasztalatainak továbbfejlesztésével alakítottunk ki egy olyan építészeti tervezési tárgyat, melyben a természeti környezettel, településszerkezettel, településképpel való ismerkedés során szerzett tapasztalatok jelentik a félév során javasolt beavatkozások kiindulópontját.

A településszerkezet épületekre gyakorolt hatása mellett a félév során vizsgáljuk még az épületeknek a városi terek formáira és használatára gyakorolt hatását. A félév folyamatában nagy szerepet kap a település meglévő potenciáljainak és erőforrásainak felmérése, és cél az ehhez építészetileg és környezettudatossági szempontból is illeszkedő beavatkozás megtalálása, miközben kiemelten foglalkozunk a fenntarthatóság, a hagyományos anyaghasználat és a korszerű építészet, valamint a közösségi építészet kérdéseivel is.

A félév 3 karakteresen elkülönülő szakaszra bontható:

A TELEPÜLÉS – KAPCSOLATOK Ismerkedés a településszerkezettel, települési táji adottságokkal, rendezési tervekkel stb. települési értékkataszter, tipológiai vizsgálatok, térvizsgálatok, anyaghasználatok elemzése – 3-4 hét

A HELY – VISZONYULÁS Koncepcióterv, teamekben, telepítés, településszerkezeti vonatkozások, helykijelölés és viszonyulások megfogalmazása – 2-3 hét

AZ ÉPÜLET – VISELKEDÉS Épület tervek elkészítése 1:200 léptékig, a hozzátartozó települési környezet bemutatásával és környezetrendezési tervek elkészítésével – 6 hét

Minden egyes szakasz egy tervbemutatással, prezentációval zárul. A tervezési terület az egész műterem számára ugyanaz: a félév egy kisvárosias település egészének vizsgálatával kezdődik majd a léptékek folyamatos szűkítése után jutunk el az épület és közvetlen környezetének léptékéig. A tervezési félév is 3-4fős team-ek közös vizsgálataival, és tapasztalatszerzésével kezdődik. A csoport munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, a saját tervnek azzal való folyamatos összevetése a tervezési tantárgy tematikájának fontos része.

Jelentkezés személyesen, e-mailben: wettstein@urb.bme.hu

veroce-fovenyfurdo3

Budapest, 2018.

Wettstein Domonkos