KERT ÉS TÁJTERVEZÉS


Előadó / konzulens: WETTSTEIN Domonkos
Tárgyfelelős: WETTSTEIN Domonkos
A tantárgy kimérete: heti 1 előadás, hétfő 14.15 – 16.00, K210
Kreditpont értéke: 2
Követelmény: félévközi jegy


TANTÁRGY ADATLAP

TEMATIKA – ÜTEMTERV // 2019 ŐSZ

RÖVID TEMATIKA:

A természeti vagy vernakuláris tájként kezelt területek az emberi tevékenységek térhódításával egyre látványosabb átalakuláson mennek keresztül, és ez a változás mára visszafordíthatatlanná is vált. A kortárs szakirodalomban megjelelő urbanizált táj fogalma azon új minőségi dimenziókra irányítja a figyelmet, melyek megpróbálják a képlékennyé váló territóriumok, az elmosódó határok és az összekeveredő területi identitások változásait értelmezni. Az átalakuló, folyamatosan változó látvány, az emberiség egyre erősebb tájalakító szerepe táj és építészet kapcsolatának új megközelítéseit igényli.

Az előadássorozat a tájelmélet modelljeként is felfogható “pozíciók, víziók, koncepciók” hármasa mentén elemzi az átalakulást, amely fogalmak révén az eltérő diszciplínák (tájépítész, kerttervező, városépítész, építész, stb.) nézőpontjaiból vizsgálhatók az urbanizált táj és a városias környezetben megjelenő zöldfelületek, kertek, parkok problémái. A kortárs kertművészeti és tájépítészeti projekteket meghívott előadók mutatják be különös tekintettel az alkotómunka során szerzett gyakorlati tapasztalataikra.

A tantárgy mottója a hallgatók aktív részvételét is feltételezi, az előadások témájához kapcsolódva a félév során egy alkalommal egy személyes élményen alapuló esettanulmány bemutatása a feladat, az egyes alkalmak pedig a témák kapcsán felmerülő eltérő nézőpontok megvitatásával, közös beszélgetéssel zárulnak.


FÉLÉVES FELADAT

[1×1 m]

A féléves faladat a táji környezet átalakításának lehetséges határaira kérdez rá: mit jelent egyetlen pixel átértelmezése a tágabb összképben? A munka során egy 1×1 m-es felület kijelölése és korábbi állapotából történő „átlényegítése” a feladat. A felület tetszőleges helyzetű lehet (vízszintes, függőleges, dőlt helyzetű), de mindenképp közösségi használatú területből szükséges kivágni, ami jelenthet utcaképet, közterületi felületet vagy természeti tájképet.

A beavatkozás jellege és módja többféle lehet. Értelmezhető a feladat a hagyományos kertkultiválási eszközökkel, de köztérművészeti akcióként is, amikre az előadássorozatban számos példa előkerül. A faladat arra keresi a választ, mit jelenthet a közös környezetünk iránti személyes felelősség? Hogyan határolható le egy személyes cselekvési tér? És mit jelenthet egy szűkebb hatókörű cselekvés a tágabb horizontú egészben, összképben? A hangsúly a látvány egyetlen pixelnyi felületének (1×1 m) kicserélésén és a jelenség értelmezésén van.

A valós térben történő munkafolyamatot fotókkal tablókon kell dokumentálni, ahol a beavatkozás előtti állapot, mint probléma jelenti a kiindulást, majd a cselekvési folyamat részletes dokumentálása után a beavatkozás eredménye a tágabb összképben is bemutatandó, esetlegesen az alkotás utóéletével, kiváltott reakciókkal.


LETÖLTÉSEK