ÉPÍTETT KÖRNYEZETÜNK FOTÓS SZEMMEL


Előadók: SZENTIVÁNI János és további 7 fotóművész
Tárgyfelelős: PÁLFY Sándor DLA
Tárgy kimérete: heti két óra előadás és képelemzés
Kreditpont értéke: 2
Követelmények: óráról órára egy-egy fénykép beküldése

RÖVID TEMATIKA:

A választható tantárgy a látás új dimenzióinak, a tudatos fényképezésnek és a technikailag jó minőségű kép elkészítésének ismereteit oktatja. Elsősorban építészmérnök hallgatók számára hirdetjük meg, de a nagyszámú jelentkező között évről-évre egyre többen érkeznek más karokról, sőt más egyetemekről is.

Minden előadást követően egy-egy fényképes feladatot kell megoldani a hallgatóknak az előadás témájában, amelyeket a következő óra elején az előadó értékel. A félév végén a legjobb képek bemutatásával és elemzésével az egész félév közös értékelése megtörténik.

A félév teljesítésének a feltétele az órákon való min. 70 %-os jelenlét és a kiadott feladatoknak min. 70 %-os teljesítése (az eddigi tapasztalatunk szerint elfogadható képet azoktól kaptunk, akik ott voltak a feladat kiadásakor), továbbá a 10 felvételből álló sorozat elkészítése és időben való beküldése.

ÜTEMTERV 2020 TAVASZ

1. 02.10. PÁLFY SÁNDOR:
SZENTIVÁNI JÁNOS :
Város-kép
Foto Sapiens
2. 02.17. FRANCSICS LÁSZLÓ: A felső fény
3. 02.24. BATÁR ZSOLT: Tér-idő-létezés
4. 03.02. DR. CSANÁDI GÁBOR: Város-Társadalom-Képek
5. 03.09. GLÁZER ATTILA: Fényképezőgéppel/mobillal
6. 03.16. BUJNOVSZKY TAMÁS: Épületfotók
7. 03.23. TAJTI ESZTER: Képírás, képolvasás
8. 03.30. EKLER DEZSŐ: Hogyan olvassunk várost?
9. 04.06. CSILLAG PÁL: Ember a térben
10. 04.20. DARABOS GYÖRGY: Tér-otthon-technika
11.* 04.27. LELKES LÁSZLÓ: Város-idő-utazás
12. 05.04. SZENTIVÁNI JÁNOS: Teljes élet
13. 05.11. Értékelés_1 Glázer Attila és Pálfy Sándor – Város-képek
14.** 05.18. Értékelés_2 Szentiváni János – a teljes félév fotói

*Város-kép feladat beadásának határideje

**Építész hallgatóknak ez már a feldolgozási hét

FELADATOK BEADÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA 2020

Kubinyi Áron felvétele a Csepel Város-kép feladatra a 2019-es őszi félévben