ÉPÍTETT KÖRNYEZETÜNK FOTÓS SZEMMEL


Előadók: SZENTIVÁNI János és további 7 fotóművész
Tárgyfelelős: PÁLFY Sándor DLA
Tárgy kimérete: heti két óra előadás és képelemzés
Kreditpont értéke: 2
Követelmények: óráról órára egy-egy fénykép beküldése

ÜTEMTERV 2019 ŐSZ

VÁROS KÉPEK / CSEPEL / ELŐADÁS

RÖVID TEMATIKA:
A tantárgy a látás új dimenzióinak, a tudatos fényképezésnek és a technikailag jó minőségű kép elkészítésének ismereteit oktatja. Elsősorban építészmérnök hallgatók számára hirdetjük meg, de a nagyszámú jelentkező között évről-évre egyre többen érkeznek más karokról is.
Minden előadást követően egy-egy fényképes feladatot kell megoldani a hallgatóknak az előadás témájában, amelyeket a következő óra elején az előadó értékel. A félév végén a legjobb képek bemutatásával és elemzésével az egész félév közös értékelése megtörténik.

A félév teljesítésének a feltétele az órákon való min. 70 %-os jelenlét, azaz a kiadott feladatoknak min. 70 %-os teljesítése (az eddigi gyakorlat szerint ugyanis elfogadható képet csak azoktól kaptunk, akik ott voltak a feladat kiadásakor).

FELADATOK BEADÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA 

Schieszler Máté felvétele