DIPLOMATERVEZÉS

 


Konzulensek: Alföldi György DLA, Bach Péter, Benkő Melinda PhD, Fonyódi Mariann PhD, Pálfy Sándor DLA; Szabó Árpád DLA, Tótpál Judit DLA
Külsős konzulensek: Álmosdi Árpád, Boros Pál DLA, Lente András, Mátrai Péter DLA
Tárgyfelelős: Pálfy Sándor DLA
A tantárgy kimérete:  heti 30 gyakorlat
Kreditpont értéke: 30 kreditpont
KÖVETELMÉNY: diplomazáróvizsga

RÖVID TEMATIKA:

Az egységes kari követelményeknek megfelelően a tárgy célja, hogy lemérje a hallgató felkészültségét, illetve, hogy a korábbi képzés ismeretanyagát milyen szinten sajátította el.

A tárgy felvételének feltétele: a tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a diplomatervezési félévet megelőző tanulmányi időszakra előírt tantervi kötelezettségeiket teljesítették, az abszolutóriumot megszerezték.

A Diplomatervezés c. tárgyat, illetve a félévet akkor teljesíti a hallgató, ha a félév szorgalmi időszakának végén a diplomavázlaterve elfogadásra kerül.

2014 – ŐSZ

OSZTATLAN 5 ÉVES TERVEZŐI /MŰSZAKI SZAKIRÁNY ÉS HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS /URBANISTA – ÉPÍTÉSZMÉRNÖK MSC

KARI DIPLOMAKOVETELMENYEK

PORTFOLIÓ- ÉS DIGITÁLIS TERVLEADÁS KÖVETELMÉNYEI