DIPLOMATERVEZÉS OSZTATLAN/MSC


AZ URBANISZTIKA TANSZÉK A 2021 TAVASZI FÉLÉVBEN IS VÁRJA ÚJ HALLGATÓK JELENTKEZÉSÉT AZ OSZTATLAN ÉS AZ MSC KÉPZÉS DIPLOMATERVEZÉS TÁRGYÁRA.

Tárgyfelvétel módja:

  • a NEPTUN-ban történő jelentkezés előtt szükséges felvenni a kapcsolatot a választott konzulenssel;
  • ezt emailben jelezni a tárgyfelelősnek (voros.tamas@urb.bme.hu);
  • utána a Neptunban a tanszékvezető nevével meghirdetett kurzusba lehet jelentkezni. A félévkezdést követően a választott konzulenshez automatikusan át fogtok kerülni.

Konzulensek:

Konzulensek – osztatlan:  Fenes Tamás DLA, Fonyódi Mariann PhD, Pálfy Sándor DLA; Szabó Árpád DLA, Vörös Tamás DLA, Wettstein Domonkos PhD
Konzulensek – Msc:  Fenes Tamás DLA, Fonyódi Mariann PhD, Kissfazekas Kornélia PhD, Pálfy Sándor DLA; Szabó Árpád DLA, Vörös Tamás DLA, Wettstein Domonkos PhD
Tárgyfelelős: Vörös Tamás DLA
A tantárgy kimérete:  heti 30 gyakorlat
Kreditpont értéke: 30 kreditpont
KÖVETELMÉNY: diplomazáróvizsga


RÖVID TEMATIKA:

Az egységes kari követelményeknek megfelelően a tárgy célja, hogy lemérje a hallgató felkészültségét, illetve, hogy a korábbi képzés ismeretanyagát milyen szinten sajátította el.

A tárgy felvételének feltétele: a tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a diplomatervezési félévet megelőző tanulmányi időszakra előírt tantervi kötelezettségeiket teljesítették, az abszolutóriumot megszerezték.

A Diplomatervezés c. tárgyat, illetve a félévet akkor teljesíti a hallgató, ha a félév szorgalmi időszakának végén a diplomavázlaterve elfogadásra kerül.


TANSZÉKI TÉMAKIÍRÁS

TEMATIKA – ÜTEMTERV // 2021 TAVASZ

KARI DIPLOMASZABÁLYZAT (érvényes 2018. őszi félévtől)

PORTFOLIÓ- ÉS DIGITÁLIS TERVLEADÁS KÖVETELMÉNYEI

DIPLOMATERVEZÉS S UI – BMEEPUISD02  Moodle OPEN / Moodle PASS

DIPLOMATERVEZÉS T UI – BMEEPUITD02  Moodle OPEN / Moodle PASS