DIPLOMATERVEZÉS

DIPLOMA banner 2017C

Konzulensek: Benkő Melinda PhD, Fenes Tamás DLA, Fonyódi Mariann PhD, Pálfy Sándor DLA; Szabó Árpád DLA, Vörös Tamás DLA
Tárgyfelelős: Szabó Árpád DLA
A tantárgy kimérete:  heti 30 gyakorlat
Kreditpont értéke: 30 kreditpont
KÖVETELMÉNY: diplomazáróvizsga


RÖVID TEMATIKA:

Az egységes kari követelményeknek megfelelően a tárgy célja, hogy lemérje a hallgató felkészültségét, illetve, hogy a korábbi képzés ismeretanyagát milyen szinten sajátította el.

A tárgy felvételének feltétele: a tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a diplomatervezési félévet megelőző tanulmányi időszakra előírt tantervi kötelezettségeiket teljesítették, az abszolutóriumot megszerezték.

A Diplomatervezés c. tárgyat, illetve a félévet akkor teljesíti a hallgató, ha a félév szorgalmi időszakának végén a diplomavázlaterve elfogadásra kerül.


TÉMAKIÍRÁS // OSZTATLAN ÉS BSC

TEMATIKA – ÜTEMTERV // 2018 ŐSZ

KARI DIPLOMASZABÁLYZAT (érvényes 2018. őszi félévtől)

PORTFOLIÓ- ÉS DIGITÁLIS TERVLEADÁS KÖVETELMÉNYEI