BSc KÉPZÉS – DIPLOMATERVEZÉS 1, (K), 2

Konzulensek: KISSFAZEKAS Kornélia PhD, VARGA Imre, FENES Tamás DLA, KÁDÁR Bálint PhD, WETTSTEIN Domonkos
Tárgyfelelős: KISSFAZEKAS Kornélia PhD
A tárgy kreditpont értéke: Diploma K 3,  Diploma1 6, Diploma2 12 kredit
KÖVETELMÉNY: a mellékelt tantárgyi követelmények szerint


A 2018-19 őszi félévében a BSc-diplomaterv témája egy legfeljebb 300 m2-es épület engedélyezési tervi mélységű megtervezése.

TANSZÉKI TÉMAKIÍRÁS

TEMATIKA – ÜTEMTERV // 2019 TAVASZ

Hozható egyéni téma, amennyiben illeszkedik a tanszék profiljába. A helyszín és a tervezett program elfogadásáról legkésőbb a félév 2. hetében a tanszék nyilatkozik. Saját témaválasztás esetén a szükséges alaptérkép beszerzése a hallgató felelőssége.

Jelentkezés: Neptunon keresztül, közvetlenül a választott konzulens kurzusába jelentkezve;

 


ÚJ KARI BSC DIPLOMASZABÁLYZAT !

KARI BSC DIPLOMA SZABÁLYZAT (RÉGI)