BSc KÉPZÉS – DIPLOMATERVEZÉS UI

Tárgyfelelős: KISSFAZEKAS Kornélia PhD
A tárgy kreditpont értéke: 20 kredit

Konzulensek:
KISSFAZEKAS Kornélia PhD – kissfazekas at urb.bme.hu
FENES Tamás DLA – fenes.tamas at urb.bme.hu
KÁDÁR Bálint PhD –  kadarb at urb.bme.hu
VARGA Imre –  viz at urb.bme.hu
WETTSTEIN Domonkos PhD –  wettstein at urb.bme.hu

2019-20 őszi félévre jelentkezés: kérjük vedd fel a kapcsolatot emailben a választott konzulenssel!


A BSc-diplomaterv témája egy legfeljebb 300 m2-es épület engedélyezési tervi mélységű megtervezése.

TANSZÉKI TÉMAKIÍRÁS

TEMATIKA – ÜTEMTERV // 2019 ŐSZ

Hozható egyéni téma, amennyiben illeszkedik a tanszék profiljába. A helyszín és a tervezett program elfogadásáról legkésőbb a félév 2. hetében a tanszék nyilatkozik. Saját témaválasztás esetén a szükséges alaptérkép beszerzése a hallgató felelőssége.


ÚJ KARI BSC DIPLOMASZABÁLYZAT !

KARI BSC DIPLOMA SZABÁLYZAT (RÉGI)