BEVEZETÉS AZ ÉPÍTÉSZETBE


Előadók: Dr. habil BENKŐ Melinda PhD
Tárgyfelelős: Dr. habil BENKŐ Melinda PhD
A tantárgy kimérete: előadás / 2 kredit, hétfő 10-12, K275
Követelmény: félévközi jegy

TEMATIKA / ÜTEMTERV – 2019 ŐSZ

BUDAPESTI SÉTÁK – 2019.09.30.

OTTHONI FELADAT – 2019 ŐSZ

TABLÓ/ZH EREDMÉNYEK – 2019.12.20.

Megtekinthető Benkő Melinda fogadóóráján, hétfőnként 9-10 között a K293-ban. A féléves jegyhez a zh (min. 20pont) és a tabló (nem C jelű) teljesítése egyaránt szükséges.

A „Bevezetés az építészetbe” című tantárgy előadásai építészeti fogalmak mentén épülnek fel, hiszen ahogy Aldo Rossi fogalmaz 1974-ben „…az építészet alapelveinek nincs történelmük. Szilárdan és változtathatatlanul fennállnak. Amik mindig változnak, azok a tényleges megoldások, a válaszok, amelyeket az építészet az aktuális problémákra ad.” A fogalmak tizenegy témakörbe szerveződnek (építészet, építés, természet, város, tér, idő, ember, rendeltetés, forma, tudomány, művészet), de többségük természetesen nem tartozik szigorúan egyetlen területhez, hanem sokféle értelmezése lehetséges. A tagolást a tanítást és a tanulást segítő rendszerezés követeli meg. A tantárgy célja a szakmai érdeklődés felkeltése, illetve fenntartása, a közös építészeti nyelvezet megalapozása.  Az illusztrációk az építészet alapelemeit és a köztük lévő összefüggéseket az ismertetik, elsősorban az európai kortárs és történeti kultúrkörből származó példák segítségével.

BENKŐ Melinda: 111 SZÓ AZ ÉPÍTÉSZETRŐL, TERC, BUDAPEST, 2013.

BENKŐ Melinda (Szerk.) (2018): Szavak mögött 2007-2018

BEVÉP ELŐADÁSOK – 2019


AJÁNLOTT VIDEÓK, SZÖVEGEK:

A Working Day (2016) – Civil engineer, Mongolia
Aravena, Alejandro  (2014): My architectural philosophy?
Ban, Shigeru (2013): Emergency shelters made from paper
Benkő Melinda (2012): A pesti belváros kialakulása és fejlődése
BIG (2015): Architecture should be more like Minecraft
Doroteo, Jan (2016): Reasons to Become an Architect
Le Corbusier (1923): Építészet vagy forradalom
Le Corbusier – Tourette
Kádár Bálint (2008): Egy új generáció hatásai a XXI. századi magyar építészetre
Meggyesi Tamás (2016): A séta költészete az urbanisztikában
Török András (2013): Budapest könyv
van der Laan, Dom, H. (1977): Az építészeti tér
van der Rohe, Mies: Architecture as language
Zumthor, Peter (1992): A szépség kemény magva
What is Art for?