FELHÍVÁS: MAP WORKSHOP // 2015. július 6-17

A nemzetközi interdiszciplináris alkotóműhelyre a képzőművészet, fotó, design, építészet és belsőépítészet területein felsőfokú tanulmányaikat folytató diákok jelentkezését várjuk.

A Miszla-Art Kulturális Központ égisze alatt 2015 júliusában indul útjára a MAP WORKSHOP. A nemzetközi interdiszciplináris alkotóműhelyre a képzőművészet, fotó, design, építészet és belsőépítészet területein felsőfokú tanulmányaikat folytató diákok jelentkezését várjuk. A nyílt felhívás közzétételének elsődleges célterületei: Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Csehország és Románia. A projekt célja egy olyan tudás- és eszmecserére építő közeg létrehozása, amely a különböző művészeti ágak együttműködése révén releváns szakmai fejlődési lehetőséget jelent a résztvevő diákok számára.

Munkafolyamat

A workshop ideje alatti közös munka egy előre meghatározott tematika köré szerveződik, mely évről évre változik, de minden esetben aktuális problémát vet fel, amely több terület számára értelmezhető, gyakorlati szempontból is megközelíthető, továbbá egy tágabb, nemzetközi kontextusban is életképes. A résztvevők kis létszámú, vegyes csoportokba szerveződnek (maximum 4 fő/csoport), munkájuk célja az aktuális tematikában rejlő problémafelvetésekre esetleges válaszok, újabb kérdések, megoldási és kivitelezési lehetőségek keresése. A különböző országokból érkező résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítése végett a munka nyelve angol.

A diákok munkájának szakmai segítői és támogatói a mentorok, ők a fent említett területek gyakorló képviselői, feladatuk a csoportok munkájának folyamatos figyelemmel kísérése; segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdésekben, valamint a csoportok által létrehozni kívánt alkotások tervezési, megvalósítási folyamataiban.

Tematika

Az idei workshop koncepcióját tekintve egy szélesebb, több síkon értelmezhető és megközelíthető gondolati vázat foglal magába, amely szabadon értelmezhető: az emberi jelenlét, morális-esztétikai szerep léptékváltozásai; a társadalmi szociális érzékenység, tudatosság aktuálisan letapogatható megléte, problémái, ezek általános helyzetelemzése és a hozzájuk kapcsolódó víziók, reflexiók feltérképezése, megjelölése és adaptálása – szem előtt tartva a helyzetből adódó lehetőséget, hogy 4-5 kelet-közép-európai ország fiataljai közös önelemzést tarthatnak.

Izgalmas kérdés, hogy a különböző országokból jövő, bizonyos mértékben eltérő háttértudással, képzéssel, gondolkodásmóddal felvértezett fiatalok a közös munkában milyen stratégiák mentén és hol találnak közös nevezőre, egy olyan inkubátor helyzetben, amelyet a miszlai helyszín teremt? Továbbá mindezt hogyan fogalmazzák meg adekvát, az aktuális helyzetre reagáló nyelvezettel és formában; milyen különbségek, azonosságok vagy hiányok kerülnek górcső alá, és melyek nem?

Jelentkezés

A nyílt felhívás során beérkezett jelentkezéseket a mentorokból és a workshop szervezőiből álló stáb tekinti át, ezt követően kerülnek kiválasztásra a résztvevő diákokat. A workshopon maximum 20 fő vehet részt. A jelentkezők e-mailben kapnak értesítést a szelekciós folyamat eredményéről, legkésőbb 2015. június 28-ig.

A jelentkezés tartalmi és formai követelményei:

  • kitöltött és aláírt jelentkezési lap (honlapról letölthető)
  • önéletrajz
  • portfolió (az egyetemi tanulmányokhoz, vagy azokon kívül létrehozott munkák)
  • motivációs levél (max. 2500 karakter, a részvételi szándék indoklása, a részvételtől várt eredmények stb.)

A magyar nyelvű jelentkezéseket a miszlamap@gmail.com e-mail címre várjuk. A kiegészítő dokumentumokat kérjük a jelentkezéssel egy időben, csatolmányként elküldeni, PDF formátumban, összesen maximum 20 Mb méretben. A levél tárgyában kérjük feltüntetni: „Jelentkezés_MAP WORKSHOP”

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. június 22. (éjfél)

A WORKSHOPON VALÓ RÉSZVÉTEL, VALAMINT A SZÁLLÁS ÉS ELLÁTÁS DÍJMENTES, AZ UTAZÁSI KÖLTSÉGEKET VISZONT A RÉSZTVEVŐK MAGUK FEDEZIK.

A jelentkezéssel vagy a workshoppal kapcsolatban felmerülő kérdések a miszlamap@gmail.com e-mail címre küldhetőek.

További információk: www.mapworkshop.wordpress.com

MAP WORKSHOP

MISZL-ART KULTURÁLIS KÖZPONT

7065 Miszla, Kis u. 168