KUTATÁSOK


AZ URBANISZTIKA TANSZÉK KUTATÁSAI 2000-TŐL

Városforma és városbiztonság összefüggései (2013-2016)
Benkő Melinda, MTA Bolyai ösztöndíj
COST Crime Prevention trough Urban Planning and Design
URBACT Re-Block project – lakótelep rehabilitáció

Az építészeti gondolkodás alapjai (2009-2012)
Benkő Melinda, MTA Bolyai ösztöndíj
111 szó az építészetről, Terc Kiadó, Budapest, 2013.

TAMOP (2010-2012)
kutatásvezető: Alföldi György, munkatársak: Bach Péter, Benkő Melinda, Garay Márton, Fonyódi Mariann, Szabó Árpád, Szabó Julianna, Szendrei Zsolt, Varga Imre
Budapest 2050 – a belvárosi tömbök fennmaradásának esélyei (szerk.: Alföldi György). Terc Kiadó, Budapest, 2012.

Fenntarthatóság és Városiasság (2010-2011)
Szabó Árpád, NKA Építőművészeti Kollégium támogatásával
Városiasság és Fenntarthatóság, Fenntarthatóság és ökológia a városépítészetben (egyetemi füzet, digitális kiadvány) BME Urbanisztika Tanszék, 2011

Vidéki városközpontok az államszocializmusban (2010)
Kissfazekes Kornélia PhD disszertáció

Közterületi rehabilitáció városfejlesztési hatásai – a budapesti közterület-rehabilitációk funkcionális, városképi, gazdasági és társadalmi hatásainak elemzése (2009)
Budapest Főváros Önkormányzata Főépítészi Irodájának megbízásából
Fülöp Judit, Körner Zsuzsa, Locsmándi Gábor, Szabó Júlianna, Rab Judit, Varga Imre

Egy tanszék 80 éve – A BME Urbanisztika Tanszékének története (1929-2009)(2008-2009)
Szerzők: Alföldi György, Ihrig Dénes, Körner Zsuzsa, Locsmándi Gábor, Losonczi Anna, Meggyesi Tamás, Pálfy Sándor, Rab Judit, Varga Imre
Budapest, Terc Kiadó, 2009.

Az ortogonális városháló mint városi attribútum (2008)
Fonyódi Mariann PhD disszertáció

Város és szabályozás – a településrendezés hagyományai és paradigmaváltása (2008)
Szabó Julianna PhD disszertáció

A településrendezési eszközök megvalósulását segítő jogszabály és intézményfejlesztési javaslatok (2008)
Az ÖTM Építésügyi és Építési Főosztálya megbízásából a BME Urbanisztika Tanszéken készült tanulmány.
Kutatásvezető: Locsmándi Gábor, Szabó Julianna

Kortárs európai városépítészet (2007-2008)
az ÖTM Építésügy2007 pályázata alapján készült tudományos kutatás kutatásvezető: Benkő Melinda és Fonyódi Mariann, munkatársak: Pálfy Sándor, Rab Judit, Szabó Árpád, Tótpál Judit, Varga Péter István, Vermes Dániel, Benkő Melinda – Fonyódi Mariann: Glocal City – Kortárs európai városépítészet, Terc Kiadó, Budapest, 2009.

Rétegződések (2007)
Tótpál Judit DLA értekezés

Feszültséggel megtöltött terek – Városépítészeti tér az épülettervezésben (2007)
Szabó Árpád DLA értekezése

Építész szerepek a városfejlesztésben: Budapest – Józsefváros, Futó utca megújítása (2007)
Alföldi György DLA értekezés

Panelos lakótelepek rehabilitációs stratégiájának előtanulmánya (2007)
Budapest Főváros Önkormányzata Főépítészi Irodájának megbízásából, Urbanisztika Tanszék, Építész Stúdió Kft., Városkutatás Kft., Klimol Kft. Tanulmány.
Körner Zsuzsa, Locsmándi Gábor, Pálfy Sándor; munkatárs: Gerőházi É., Somogyi E., Szemző H., Kálmán L., Molnár I.

10 európai nagyváros (2006-2007)
Budapest Főváros Önkormányzata Főépítészi Irodájának megbízásából, Urbanisztika Tanszék, Építész Stúdió Kft.
kutatásvezető: Pálfy Sándor, munkatársak: Benkő Melinda, Ihrig Dénes, Körner Zsuzsanna, Locsmándi Gábor, Szabó Julianna
elérhető itt

Külső és belső tér közti átmenetek – kontrasztok és áttűnések (2005)
Benkő Melinda PhD disszertáció

Településtudományi kutatások hosszútávú koncepciója (2003-2004)
a Belügyminisztérium Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal Településrendezési Főosztály megbízásából készült tudományos kutatás
kutatásvezető: Locsmándi Gábor, munkatársak: Meggyesi Tamás, Szabó Julianna, Benkő Melinda

A külső tér (2000-2001)
a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából kiadott tudományos kutatás kutatásvezető: Meggyesi Tamás, munkatárs: Benkő Melinda, Meggyesi Tamás: A Külső tér, Terc Kiadó, Budapest, 2004