KOMPLEX 1 // KERESZTFÉLÉV // 2014 ŐSZ

K2014 B2

KOMPLEX 1 // KERESZTFÉLÉV // 2014 ŐSZ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2014 06 05.

KOMPLEX TERVEZÉS 1 Előadó: FONYÓDI Mariann PhD, ALFÖLDI György DLA, BACH Péter, FENES Tamás, HERCZEG László, TÓTPÁL Judit DLA, VÖRÖS Tamás Tárgyfelelős: PÁLFY Sándor DLA A tantárgy kimérete: heti 2×5 óra tervezési gyakorlat Kreditpont értéke: 10 KÖVETELMÉNY: félévközi jegy

Tanszékünkön a Komplex jellegzetessége egy olyan tervezési szemlélet elsajátítása, mely a település adottságainak, problémáinak helyzetfeltárása során, városépítészeti programból kiinduló, abba szervesen illeszkedő, a környezetéhez és a városi szövethez minél érzékenyebben viszonyuló épületet eredményez. Épületet tervezünk tehát, olyan komplex szemlélettel, ahol az építészeti formálás mellett nemcsak a szakági, szerkezeti vonatkozások, de a tágabb környezet szempontjai is érvényesülnek. A tárgy a nyolcadik félév tervezési gyakorlata, mely a kétféléves feladat első része. A munka a megismerés folyamatával kezdődik és módszereiben részben a Városépítészet2-höz kötődik. A végeredmény azonban már egy nemcsak városépítészeti, hanem minden szempontból komplexen tervezett épület, melynek – első félévben az engedélyezési szintű terve, majd – a második félév végére a kiviteli terve készül el, minden szakági vonatkozásával együtt. A teljes folyamat a diplomatervezési félévet készíti elő.

KOMPLEX 1 // KERESZTFÉLÉV // 2014 ŐSZ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2014 06 05.

startup_plakat.psd