HAUSZMANN DIPLOMA-DÍJ PÁLYÁZAT / 2018 / HATÁRIDŐ: 06.29. 12:00 !

A BME Építészmérnöki Kar felhívást tesz közzé
Hauszmann-díj odaítélésére. A díjra azok a fiatal építészek
pályázhatnak, akik master szintű diplomatervüket a BME
Építészmérnöki Karán 2018-ban védték meg.

Benyújtandó munkarészek

Nyomtatott formában:
_egy darab 70×100 cm méretű, álló helyzetű habkartonra kasírozott
tabló, amely kizárólag az eredeti terv részeinek (előtanulmányok,
vázlatok, szövegek, makettfotók, terv) felhasználásával készült
_a tabló formai kötöttségeit a Középülettervezési Tanszék honlapjáról
letölthető szerkesztőlap tartalmazza
_egy db. A/4 méretű nyomtatott adatlap az alábbi tartalommal: név,
telefonszám, postacím, email cím, diplomaterv címe, dátum, tanszék
és építész konzulens neve

Digitális formában:
_a tabló összképe (70X100 cm, 300 dpi)
_a szerző arcképe (5×5 cm, 300 dpi)
_a tablót pdf formátumban kérjük feltölteni egy tetszőleges egyéni
tárhelyre, majd annak linkjét (elérhetőségét) megnevezni és emailben
elküldeni az alábbi címre: karacsonyr@kozep.bme.hu
_a fájl mérete max 50 Mb lehet, elnevezése (kötelezően):
vezeteknev_keresztnev_neptun kód
Benyújtható (de nem kötelező) további munkarészek
_makett, kizárólag méretre szabott védődobozban
_tervezési napló, eredeti vázlatok összefűzött formában

Beadás
2018. június 29. péntek 9-12 óra között, helye K.210.

Visszaadás
2018. augusztus 27. hétfő 9-12 óra között, helye K.210. A modellek
és tervezési naplók őrzésére nincs lehetőségünk, ezért az elvitel
időpontját kérjük pontosan betartani. A tablókat a Kar megtartja és
archiválja.

Évente öt, egyenrangú díj – érem és oklevél adományozható,
a díj odaítélésére építész-oktatókból álló háromtagú bizottság tesz
javaslatot, tagjai Cseh András, Marián Balázs és Török Dávid.
A díjat az őszi diplomaátadó ünnepélyen a Kar dékánja adja át.

Balázs Mihály
a Hauszmann-díj kurátora