URBANISZTIKAI KUTATÁSOK / 03 // ÉSZLELÉSPSZICHOLÓGIA ÉS ÉPÍTÉSZETI ÉLMÉNY


kód: BMEEPUI 0815
kurzus: 03
előadó: Losonczi Anna DLA
kredit: 2
időpont: megbeszélés szerint, tömbösítve
jelentkezés: neptunban és emailben

Az építészeti tervezéshez inspirációt és a döntésekben új szempontokat adhat az ember tanulmányozása: hogyan érzékeli, észleli és éli meg környezetét.
Az észleletek váltakozása okozta építészeti élmény tervezhető, izgalmas építész-tervezői feladat, melyhez tudatos tervezői vízió és eszköztár szükséges.

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a környezet- és észleléspszichológia területeinek egyes elméleteivel, kérdéseivel, melyeket a hallgatók saját alkotó munkájuk kapcsán értelmezhetnek újra.

Microsoft Word - Eszlelespszichologia es epiteszetielmeny 2017

/további infók