(Magyar) KORTÁRS VÁROSÉPÍTÉSZET


Előadók: Benkő Melinda PhD, Fonyódi Mariann PhD
Tárgyfelelős: Benkő Melinda PhD, Fonyódi Mariann PhD
A tantárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy

LETÖLTHETŐ PLAKÁT / 2015 TAVASZ

kortvaros_cim

A tárgy célja a kortárs európai városépítészet tervezési elveinek rendszerezett ismertetése. Mintaértékű tervek elemző bemutatásán keresztül igyekszünk megértetni a mai városfejlődési folyamatokat és feltárjuk az építészet szerepét az urbanisztikán belül, illetve városépítészet és építészet kapcsolatrendszerét. Történeti kontextusba helyezzük a kortárs beépítési terveket, saját osztályozási rendszerünk alapján ismertetjük a kortárs tervek alapján születő városformát. Az általános tájékozottság megteremtése mellett elsősorban a városépítészeti tervezési gyakorlathoz kívánunk biztos alapokat adni a jövő építészeinek.
Az előadássorozat az előadók / szerzők „Glocal city” könyvére épül, de a példatár folyamatos aktualizálása mellett előtérbe kerülnek a mindennapok kihívásai és az azokra születő elméleti és gyakorlati válaszok.

kötelező irodalom:
Benkő Melinda – Fonyódi Mariann: Glocal city – kortárs európai városépítészet, Terc Kiadó, Budapest, 2009.