ELHUNYT IHRIG DÉNES


Ihrig Dénes (1931-2019)

a BME Urbanisztika Tanszék nyugalmazott egyetemi docense, Palóczi Antal-díjas településtervező, aranydiplomás építészmérnök hazatért szeretett urához.

Mindig derűlátó kollégánk az építész és településtervező nemzedékek tanításában és nevelésében évtizedekig meghatározó szerepet játszott, emellett jelentős – metodikai kérdéseket is felvállaló – városrendezési tervek készítőjeként, irányítójaként, több sikeres tervpályázat szerzőjeként is ismert volt.

Temetése 2019. január 24-én, csütörtökön 13.45 órakor lesz a Farkasréti temetőben.

Emlékét megőrizzük.