DUNA – TÁJ – IDENTITÁS

kép: David Hoe

DUNA – TÁJ – IDENTITÁS

– táj és ábrázolás –

BME Urbanisztika Tanszék – Művészeti TDK 2018
Művészeti és Művészettudományi Szekció – Művészeti alkotások
I/1. Síkbeli művészet: festészet, képgrafika (egyedi-és sokszorosító), tervezőgrafika, fotó stb.

Olyan nem szokványos ábrázolásokkal való kísérleteket keresünk, melyek síkbeli formában mutatják be a Duna és egy hozzá kapcsolódó épített vagy táji környezet viszonyát és identitását. A rajzi/grafikus/fotóbeli ábrázolás fókuszában a víz és a környező épített vagy természeti táj kapcsolatának és identitásának kell lennie és egy vagy több (akár több országbeli) konkrét helyszínhez kell kötődnie és a táj/épített környezet adottságairól is információkat kell hordoznia az alkotó absztrakt vagy konkrét megközelítésének megfelelően.

BEADANDÓK:

– alkotás: 1 db pontosan 100 x 100 cm-es függőleges felületen kiállítható síkbeli installáció, mely készülhet, szabadkézi vagy számítógépes technikával is (az installációt egy 100×100 cm-es sík lapra helyezve kell beadni)

– műleírás: a hely bemutatása és az ábrázolás módszertanának bemutatása (terjedelme: minimum: 3 oldal, maximum: 5 oldal (kari elvárás 10-15 oldal!) a műleírás formai paraméterek: betűtípus: Times N.R., betűméret: 12 Pt, sortáv: 1,5, margó: 2,5 cm minden oldalon, igazítás: sorkizárt)

A pályamunkát nem anonim módon kell benyújtani.

Online (regisztráció és) jelentkezés: http://tdk.bme.hu
2018. szeptember 28.
pályamunka címe és absztraktja /angolul is/; konzulens neve; szekció-megjelölés
pályamunkák benyújtása – alkotás + műleírás
2018. október 26.
kiállítás
2018. november
TDK konferencia – előadás szekciónként 3 tagú zsűri előtt (prezentáció, melynek tartalmaznia kell a térkép/alkotás georeferált elhelyezését valamely online elérhető térképi adatbázisban)
2018. november 14. (kedd)

Inspiráció a TDK-hoz: pinterest/Duna-Táj-Térkép