DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT // 2018 // ŐSZ // HATÁRIDŐ AUGUSZTUS 27. 12 ÓRA

demo 2018 tavasz A

Az Urbanisztika Tanszék várja azokat, akik szívesen bekapcsolódnak a tanszék aktív hazai és nemzetközi oktatási / kutatási / egyéb szakmai tevékenységébe;

Az ÉPK demonstrátori pályázata a 2018/2019 tanév őszi félévére

https://www.epitesz.bme.hu/tartalom/demonstratori-palyazat-20182019-tanev-oszi-felevere

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27. (hétfő) 12.00

Az Urbanisztika Tanszék részletes hirdetménye