2017 / TT12+3 kiadvány / booklet

A BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszéke 2017-ben, harmad- és negyedéves diákjaival Duna menti települések – Esztergom (H), Párkány (Sk), Észak-Komárom (Sk) és Paks (H) – folyóparti környezetének megismerésén, megértésén, fejlesztésén és tervezésén dolgozott. A Tanszéki Tervezés (TT) 1-2-3 tantárgyak sorozatát kiegészítette a nemzetközi cserediákok TT2+ kurzusa. A városépítészeti tervezés kutatásra épült, melynek módszertana szorosan kapcsolódott a Tanszék által vezetett DANUrB Programhoz: „DANube Urban Brand – regionális hálózat kiépítése a turizmus és az oktatás révén, a “Duna” kulturális identitás és szolidaritás erősítése érdekében” című BME projekt mely az INTERREG DANUBE pályázat 2.2 prioritás területen nyert támogatást. A DANUrB célja, hogy a települések dunai örökségét interregionális kontextusba helyezze és átfogó stratégia mentén javasolja fejlesztési lehetőségeit.

A kiadvány letölthető az alábbi linkről