városépítészet

város2 // DUNA / LAKHATÁS

 

VÁROS1 2017 banner B

Tankörvezetők: Alföldi György DLA, Benkő Melinda PhD, Fonyódi Mariann PhD, Kádár Bálint PhD (Eng), Kissfazekas Kornélia PhD, Szabó Julianna PhD, Varga Imre
Tantárgyfelelős: Benkő Melinda PhD
Kreditpont értéke: 6 kredit
KÖVETELMÉNY: gyakorlati jegy


IRÁNYMUTATÓ TERVBEADÁSHOZ

KÖZÖS VÁZLATTERVI ELŐADÁS – 2017.03.21.

TEMATIKA – ÜTEMTERV // 2017 // TAVASZ

LETÖLTÉSEK

TÖMBREHABILITÁCIÓ ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS – SEGÉDLET

AJÁNLOTT IRODALOM

NYOMTATOTT

Berza László (szerk.): Budapest lexikon, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993.
Borsos József: A budapesti kikötők fejlesztése, Városi Szemle – különnyomat
Budapest Székesfőváros árvízvédelme és az 1940-41. évi árvizek, Budapest, Budapest Székesfőváros Kiadása, 1941.
Déry Attila: Belváros – Lipótváros, Budapest, Terc, 2005.
Edvi Illés Aladár (szerk.): Budapest műszaki útmutatója 1896, Budapest, Terc, 2005.
Esterházy Péter: Hahn – Hahn grófnő pillantása, Budapest, Magvető, 1991.
Európai Duna Régió Stratégia, Falu Város Régió, 2009/1.
Gál Éva: Margitsziget, Budapest, Városháza, 2005.
Gyáni Gábor (szer.): Az egyesített főváros – Pest, Buda, Óbuda, Budapest, Városháza, 1998.
Holló Szílvia Andrea: Budapest régi térképeken – 1686-1896, Budapest, Officina Nova,
Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke: Budapest a Duna gyöngye – Magyarország fővárosa a két világháború között, Budapest, Helikon, 2001.
Kvassay Jenő: A budapesti körcsatorna, Vízügyi Közlemények – különnyomat, 1912.
Magris, Claudio: Duna, Budapest, Európa Kiadó, 2011.
Némethy Károly: A Pest-Budai árvíz 1838-ban, Budapest, Budapest Székesfőváros Kiadása, 1938.
Polónyi Károly (szer.): Budapest a Duna királynője – Építészhallgatók Nemzetközi Alkotótábora, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991.
Preisich Gábor: Budapest városépítésének története, Budapest, Terc, 2004.
Prohászka László: Duna-korzó, Budapest, Városháza, 1998.
Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? 1970-1930, Budapest Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1985.
Székely László (szerk.): Budapest – ortofotók, Pécs, Székely és Társa Kiadó, 2001.
Tersánszky Józsi Jenő: Sziget a Dunán, Budapest, Magvető, 1970.

IDEGEN NYELVŰ

Danube Bridges in Budapest
European Danube Region Strategy, Falu Város Régió, 2009/1.
Polónyi, Károly (ed.): Budapest ont he Blue Danube, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991.
Ponzellini, Paola: Rassegna (Budapest: 1848-1945), 2002.
Török, András: Budapest – A critical Guide, Budapest, Park Könyvkiadó, 2011.

INTERNET