oktatás

város2 // DUNA / LAKHATÁS

 

VÁROS1 2017 banner B

Tankörvezetők: Alföldi György DLA, Benkő Melinda PhD, Fonyódi Mariann PhD, Kádár Bálint PhD (Eng), Kissfazekas Kornélia PhD, Szabó Julianna PhD, Varga Imre
Tantárgyfelelős: Benkő Melinda PhD
Kreditpont értéke: 6 kredit
KÖVETELMÉNY: gyakorlati jegy


IRÁNYMUTATÓ TERVBEADÁSHOZ

KÖZÖS VÁZLATTERVI ELŐADÁS – 2017.03.21.

TEMATIKA – ÜTEMTERV // 2017 // TAVASZ

LETÖLTÉSEK

TÖMBREHABILITÁCIÓ ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS – SEGÉDLET

AJÁNLOTT IRODALOM

NYOMTATOTT

Berza László (szerk.): Budapest lexikon, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993.
Borsos József: A budapesti kikötők fejlesztése, Városi Szemle – különnyomat
Budapest Székesfőváros árvízvédelme és az 1940-41. évi árvizek, Budapest, Budapest Székesfőváros Kiadása, 1941.
Déry Attila: Belváros – Lipótváros, Budapest, Terc, 2005.
Edvi Illés Aladár (szerk.): Budapest műszaki útmutatója 1896, Budapest, Terc, 2005.
Esterházy Péter: Hahn – Hahn grófnő pillantása, Budapest, Magvető, 1991.
Európai Duna Régió Stratégia, Falu Város Régió, 2009/1.
Gál Éva: Margitsziget, Budapest, Városháza, 2005.
Gyáni Gábor (szer.): Az egyesített főváros – Pest, Buda, Óbuda, Budapest, Városháza, 1998.
Holló Szílvia Andrea: Budapest régi térképeken – 1686-1896, Budapest, Officina Nova,
Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke: Budapest a Duna gyöngye – Magyarország fővárosa a két világháború között, Budapest, Helikon, 2001.
Kvassay Jenő: A budapesti körcsatorna, Vízügyi Közlemények – különnyomat, 1912.
Magris, Claudio: Duna, Budapest, Európa Kiadó, 2011.
Némethy Károly: A Pest-Budai árvíz 1838-ban, Budapest, Budapest Székesfőváros Kiadása, 1938.
Polónyi Károly (szer.): Budapest a Duna királynője – Építészhallgatók Nemzetközi Alkotótábora, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991.
Preisich Gábor: Budapest városépítésének története, Budapest, Terc, 2004.
Prohászka László: Duna-korzó, Budapest, Városháza, 1998.
Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? 1970-1930, Budapest Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1985.
Székely László (szerk.): Budapest – ortofotók, Pécs, Székely és Társa Kiadó, 2001.
Tersánszky Józsi Jenő: Sziget a Dunán, Budapest, Magvető, 1970.

IDEGEN NYELVŰ

Danube Bridges in Budapest
European Danube Region Strategy, Falu Város Régió, 2009/1.
Polónyi, Károly (ed.): Budapest ont he Blue Danube, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991.
Ponzellini, Paola: Rassegna (Budapest: 1848-1945), 2002.
Török, András: Budapest – A critical Guide, Budapest, Park Könyvkiadó, 2011.

INTERNET

 

ARCHITECTURE AND PSYCHOLOGY


Architectural Research for Exchange Students
Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Architecture
BMEEPUI0995 2016/2017 Autumn semester

We will go through a range of introductory topics of the field of psychology (mainly perceptual and environmental psychology) trying to find the intersecting points of them with the field of architecture.

We will focus on design applications of research ideas. Also we are developping a method how to use designer architects’ intuition as a tool for scientific research.

Anna Losonczi DLA

/ ArchPsy 2016

Any questions:

losonczi@ginkgoarchitects.com