tavasz

UFLab / 2017 / Salgótarján – Csökkenő Jövő

Köd Salgótarján belvárosa felett 2013. december 29-én. MTI Fotó: Komka Péter

Köd Salgótarján belvárosa felett 2013. december 29-én.

Salgótarján az ország talán az egyik legszebb táji környezetben fekvő városa. A 19.század végétől viharos sebességgel iparosodott, fejlődött, egészen 1990-ig a rendszerváltásig. Azóta az egyik legjobban “fogyó” városa az országnak, rengetegen költöztek/költöznek el a városból. A 2017-ben induló tervezési stúdió a város két fontos képességével foglalkozik. Egyrészt mit kell/lehet tenni – nekünk építészeknek, az ott élőknek, az önkormányzatoknak – ahhoz a város, hogy ellen tudjon állni a különféle a káros hatásoknak, meg tudjon állni a csökkenés. Érdemes azzal foglalkozni amikor formáljuk a jövőt, hogy mire kell törekednünk, annak érdekében hogy a városaink ellenállók legyenek.

A városok egyre jelentősebb szerepet töltenek be a világ életében, így Magyarországon is! Itt koncentrálódik az egyes társadalmak tudása és gazdasági ereje! De mi van ha egy város elveszti erejét, mi lesz a várossal és az ott élőkkel? Sérülékennyé válik és megindul a leépülése!  Ezt a kérdést járja körül az Urban Future Laboratory Komplex Studió az 1 éves kurzus során. Kísérletezünk és kutatjuk Salgótarjánt hogyan tud úgy átlépni a 21.századba, hogy győztes legyen! Lehet-e a városból “smart city”? A kérdések körüljárásával készülnek el a komplex tervek, építész, szakági konzulensekkel, sok közös/csoportos munkával. Egy valós helyzetet alapul véve tud mindenki a komplex tervezéssel megismerkedni és elmélyülni saját tervének kidolgozásában! Akit érdekel, hogy az előző években mit csináltunk, ízelítőt talál a honlapunkon (www.uflab.org.hu).

Alföldi György DLA

Urban Future Laboratory / Urbanisztika Tanszék

alfoldi.gyorgy@urbanisztika.bme.hu

város2 // DUNA / LAKHATÁS

 

VÁROS1 2017 banner B

Tankörvezetők: Alföldi György DLA, Benkő Melinda PhD, Fonyódi Mariann PhD, Kádár Bálint PhD (Eng), Kissfazekas Kornélia PhD, Szabó Julianna PhD, Varga Imre
Tantárgyfelelős: Benkő Melinda PhD
Kreditpont értéke: 6 kredit
KÖVETELMÉNY: gyakorlati jegy


IRÁNYMUTATÓ TERVBEADÁSHOZ

KÖZÖS VÁZLATTERVI ELŐADÁS – 2017.03.21.

TEMATIKA – ÜTEMTERV // 2017 // TAVASZ

LETÖLTÉSEK

TÖMBREHABILITÁCIÓ ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS – SEGÉDLET

AJÁNLOTT IRODALOM

NYOMTATOTT

Berza László (szerk.): Budapest lexikon, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993.
Borsos József: A budapesti kikötők fejlesztése, Városi Szemle – különnyomat
Budapest Székesfőváros árvízvédelme és az 1940-41. évi árvizek, Budapest, Budapest Székesfőváros Kiadása, 1941.
Déry Attila: Belváros – Lipótváros, Budapest, Terc, 2005.
Edvi Illés Aladár (szerk.): Budapest műszaki útmutatója 1896, Budapest, Terc, 2005.
Esterházy Péter: Hahn – Hahn grófnő pillantása, Budapest, Magvető, 1991.
Európai Duna Régió Stratégia, Falu Város Régió, 2009/1.
Gál Éva: Margitsziget, Budapest, Városháza, 2005.
Gyáni Gábor (szer.): Az egyesített főváros – Pest, Buda, Óbuda, Budapest, Városháza, 1998.
Holló Szílvia Andrea: Budapest régi térképeken – 1686-1896, Budapest, Officina Nova,
Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke: Budapest a Duna gyöngye – Magyarország fővárosa a két világháború között, Budapest, Helikon, 2001.
Kvassay Jenő: A budapesti körcsatorna, Vízügyi Közlemények – különnyomat, 1912.
Magris, Claudio: Duna, Budapest, Európa Kiadó, 2011.
Némethy Károly: A Pest-Budai árvíz 1838-ban, Budapest, Budapest Székesfőváros Kiadása, 1938.
Polónyi Károly (szer.): Budapest a Duna királynője – Építészhallgatók Nemzetközi Alkotótábora, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991.
Preisich Gábor: Budapest városépítésének története, Budapest, Terc, 2004.
Prohászka László: Duna-korzó, Budapest, Városháza, 1998.
Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? 1970-1930, Budapest Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1985.
Székely László (szerk.): Budapest – ortofotók, Pécs, Székely és Társa Kiadó, 2001.
Tersánszky Józsi Jenő: Sziget a Dunán, Budapest, Magvető, 1970.

IDEGEN NYELVŰ

Danube Bridges in Budapest
European Danube Region Strategy, Falu Város Régió, 2009/1.
Polónyi, Károly (ed.): Budapest ont he Blue Danube, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991.
Ponzellini, Paola: Rassegna (Budapest: 1848-1945), 2002.
Török, András: Budapest – A critical Guide, Budapest, Park Könyvkiadó, 2011.

INTERNET