BETA // SZABÓ ÁRPÁD DLA ZSŰRITAG

000

Szabó Árpád DLA az Urbanisztika Tanszék docense zsűritag a Temesvári Építészeti Biennálé-n.

BETA 2016

A Temesvári Építészeti Biennálé (BETA) egy olyan párbeszéd és együttműködési platform, amelynek végcélja a városaink építési folyamatainak jobbá tétele.

A BETA 2016 célkitűzése a felelős párbeszéd megteremtése az építészeti képzés, valamint a szakmai képzés és gyakorlat terein, továbbá a közigazgatás – szakmai testület – civil társadalom hármasának szerepvállalásra ösztönzése és a képviselői közötti párbeszéd és együttműködés módszereinek szakszerűsítése.

BETA verseny és kiállítás

A BETA verseny és kiállítás a Romániai Építészek Kamarájának Temes Megyei Területi Fiókja által szervezett 2016-os Temesvári Építészeti Biennálé (BETA) központi eseményeként a minőségi építészetet támogatja és hozza előtérbe, annak minden formájában és megnyilvánulásában.

A BETA 2016 versenyre és kiállításra június 21.- november 26. között kerül sor. Ez egy olyan esemény, amely lehetőséget biztosít a szakmán belüli eszmecserére, illetve a szakma és azon szocio-kulturális közeg közötti kommunikációra is, amelyben az előbbi tevékenykedik.

A DKMT eurorégió szintjén fennálló kontextusbeli hasonlóságokra építve a BETA 2016 euroregionális nyitású, a széles körű részvételt támogatja és ezzel hozzájárul a szakma jövőjével kapcsolatos sokoldalú párbeszéd fejlődéséhez.

A versenybe olyan pályaművek nevezhetőek be, amelyeket a DKMT eurorégión belül valósítottak meg vagy amelyek szerzőinek állandó lakhelye a DKMT eurorégióban (a verseny 1-13. kategóriái), illetve Romániában, Magyarországon vagy Szerbiában (a 14-16. kategóriák esetében) van.

A versenybe benevezett pályaművek zsűrizésére 3, egyenként 3 tagból álló zsűri alakul meg, amelyek a 16 kategória mindegyikében egy-egy díjat osztanak ki.

A BETA 2016 verseny online kerül lebonyolításra a competition.betacity.eu honlapon, amely a beiratkozáshoz szükséges minden anyagot tartalmazza, és román, magyar illetve szerb nyelven is elérhető.

További részleteket a pályaművek elfogadhatóságáról és a részvételi feltételekről a verseny honlapján található Szabályzatból tudhat meg.