AZ URB/UFLAB KOMPLEX FÉLÉVET HIRDET

K2015UFLABsm

Lost Cities / Future Cities / A jövő mintázatai

Urban Future Laboratory / UFLab/urb/bme

2015 Komplex Studió

TEMATIKA – ÜTEMTERV // 2015 TAVASZ

keywords: capacity, connectivity, equality, BudaPest2050, urban future, urban patterns

A tervezéskor, várostervezéskor is, a jövő kontúrjait formáljuk / akár építünk akár nem / de ezek a kontúrok nagyon kevés időpillanatban indultak újra, a kontúrok folyamatosan alakulnak, hol hevesebben hol enyhébben / az így létrejövő mintázatok egymással párhuzamosan működnek (dolgoznak).

A laboratórium az Urbanisztika Tanszék egyik kutató műhelye, hangsúlyozottan a „városias” jövő kihívásait kutatja. A világ felfokozott ütemben változik, az építészek városalakítók felelőssége, hogy segítsék a városokat közvetlen (Budapest, Magyarország) és tágabb (Európa, a világ) környezetük megismerésében és a jövőre irányuló lépések megtételében. Olyan laboratórium mely kísérleti projekteken keresztül a városias környezet változásainak megtapasztalására törekszik.

A Komplex Studió olyan kísérleti projekteket indít, és vizsgálja azok haladását, eredményeit, a felhasznált eszközöket, és ezek viszonyát. A projekt alapjait a városi fizikai szövet legnagyobb kihívása a benne élő társadalom gyors átmenete – migráció; szocio-kulturális szakadékok; öregedés; sűrűsödés-ritkulás – adja, és az átmetet kutatja az egyelőre nem látható posztindusztriális társadalom felé. A föld ökoszisztémájának a viszonya az emberi társadalommal több ponton is mutat olyan változásokat – klíma, szennyeződésnövekedés, termőföldek fogyása, élelmiszer termelés elmaradása, energia helyzet – amelyek, a jövőbeni helyzetet kutató kísérleteket igényelnek.

2015-ben az UFLab Komplex Studió elsősorban Budapest holnaputánjával foglalkozik, a meghatározott – capacity, connectivity, equality – kulcsszavak alapján keresi a jövő mintázatait és lehetőségeit a fővárosban. A 2015-ös tavaszi félév első harmadában a városias kihívások megjelenési formáját vizsgálja a világban, szociológusok, jövő kutatók bevonásával. A második harmadában, kerülnek azonosításra a tervezési helyszínek elsősorban Budapesten, és kialakításra a tervezési programok, nem feledve a kulcsszavainkat.

Alföldi György, Bach Péter

UFLab/urb/bme.hu

URB_UFLab_COMPLEX_2015_s